El Consell aprova el decret pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum d'Educació Infantil

El pla d’estudis està estructurat en tres àrees: creixement en harmonia, descobriment i exploració de l’entorn i comunicació i representació de la realitat

Guardar

Un xiquet dibuixa en una escola infantil
Un xiquet dibuixa en una escola infantil

El Ple del Consell ha aprovat un decret pel qual es regula el desenvolupament del pla d’estudis, l’ordenació i l’avaluació de l’etapa d’Educació Infantil. 

El decret s’aplicarà en els centres sostinguts amb fons públics que imparteixen Educació Infantil en el sistema educatiu valencià. 

L’etapa d’Infantil suposa l’inici del procés d’adquisició de les competències clau per a l’aprenentatge permanent, que apareixen recollides en la Recomanació del Consell de la Unió Europea de 22 de maig de 2018. 

L’Educació Infantil constitueix l’etapa educativa amb identitat pròpia que atén les xiquetes i els xiquets des del naixement fins als sis anys. La importància i el valor de l’etapa rau en el fet que és un període vital en el desenvolupament evolutiu de l’ésser humà en què els xiquets i xiquetes experimenten els canvis més significatius en els àmbits físic, cognitiu, lingüístic, emocional i social. 

La necessitat de sistematitzar i planificar l’activitat docent, i garantir-ne la continuïtat i la coherència, aconsella l’organització d’un pla d’estudis únic per a l’etapa, estructurat en les següents àrees corresponents a àmbits propis de l’experiència i del desenvolupament infantil: el creixement en harmonia, el descobriment i l’exploració de l’entorn i la comunicació i la representació de la realitat.

Destacats