El Consell aprova un conveni amb l'Estat per a finançar el nivell de protecció acordat del sistema de la dependència a la Comunitat Valenciana

El conveni reflecteix les mesures a adoptar per a disminuir la llista d'espera, millorar l'agilitat administrativa i la qualitat dels serveis

Guardar

Ximo Puig i Aitana Mas
Ximo Puig i Aitana Mas

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i l'Administració General de l'Estat per al desenvolupament del marc de cooperació interadministrativa recollit en la Llei de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i l'establiment i finançament del nivell de protecció acordat per al present exercici en la Comunitat Valenciana.

El conveni aprovat determina les obligacions d'inversió i finançament del sistema de dependència de cadascuna de les parts que el subscriuen només per al nivell de protecció acordat previst en la llei, que es va eliminar amb la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat en 2012 i per a la implementació del Pla de xoc acordat pel Consell Territorial del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD).

Aquest Pla de xoc incideix en el finançament de les actuacions encaminades a una disminució de llista d'espera i millora de l'agilitat administrativa, millora de la qualitat dels serveis i de les condicions laborals de les persones que treballen en el SAAD i millora de les intensitats dels serveis i prestacions.

Per a això, d'acord amb els criteris de repartiment establits en el marc de cooperació interadministrativa, l'Administració General de l'Estat i la Comunitat Valenciana aportaran, cadascuna d'elles, una quantia de 43.138.484,14 euros.

Destacats