El Consell aprova l'ampliació de l'ajornament del pagament del cànon de l'aigua i bonificacions per a persones vulnerables

Guardar

Carlos Mazón, president de la Generalitat, i Ruth Merino, consellera d'Hisenda
Carlos Mazón, president de la Generalitat, i Ruth Merino, consellera d'Hisenda

El Consell ha aprovat el Decret llei per a minimització de l'impacte sobre les famílies i empreses del pagament del cànon de sanejament ajornat per Decret llei 6/2022, de 8 de juliol, i el Decret llei 19/2022, de 30 de desembre, del Consell, que fixa l'ampliació del termini de fraccionament i la bonificació de les quotes a aquelles persones consumidores més vulnerables.

Segons estableix aquest decret llei, s'amplia a 36 mesos el termini de prorrateig per al pagament de la quantitat ajornada. Així mateix, per a les persones beneficiàries del bo social tèrmic que tinguen la condició de consumidor o consumidora vulnerable s'aplicarà una bonificació del 30% en la quota del pagament ajornat del cànon de sanejament i a les persones beneficiàries del bo social tèrmic que tinguen la condició de consumidor o consumidora vulnerable sever se'ls aplicarà una bonificació del 50%.

El cànon de sanejament és un recurs tributari de la Hisenda Pública de la Generalitat, el fet imposable de la qual està constituït per la producció d'aigües residuals, a través del consum mesurat o estimat d'aigües de qualsevol procedència, que paga la ciutadania en el rebut de l'aigua i que gestiona l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.

L'any passat es va regular una pròrroga del pagament a través de dos decrets: el primer d'ells, el Decret 6/2022 de 8 de juliol, que va establir una moratòria de sis mesos i el Decret 19/2022 de 30 de desembre, que en el seu article 3 establia que el termini de la mesura expirava el 31 de juliol de 2023.

Davant l'actual situació econòmica i l'obligació legal de pagament del tribut, la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori ha considerat urgent ampliar i millorar aquestes mesures de suport a les persones contribuents.

Destacats