Compromís planteja blindar en la Llei d'Igualtat la paritat al Consell, les empreses públiques i els òrgans depenents

Mònica Àlvaro: "Allò que no es veu, no existeix, i malgrat que el Botànic ha fet avanços per la igualtat, volem que aquesta estiga per sempre garantida per llei"

Guardar

Botànic II Alacant consellers
Botànic II Alacant consellers

La portaveu adjunta de Compromís a Les Corts, Mònica Àlvaro ha presentat una proposició no de llei amb què planteja una bateria de mesures per acabar amb la infrarepresentació de les dones als espais públics, "que persisteix a la nostra societat com una de les desigualtats de gènere que perjudiquen discriminant i invisibilitzant a les dones pel fet de ser-ho".

Entre estes propostes destaca incloure a la futura llei valenciana d'igualtat mesures per garantir la paritat de dones i homes al Consell i les entitats del sector públic tant en composició com en nomenaments de titulars d'òrgans directius. Així com establir la presencia equilibrada en nomenaments i designacions de representació en òrgans col·legiats.

Com explica Àlvaro "continua sent molt important establir legislativament l'obligatorietat d'un equilibri de gènere per garantir la presència de les dones, donat que s'ha demostrat que en múltiples espais només hi haurà presència de dones si està establert per llei". El Botànic ha suposat un gran avanç al respecte, i per eixe motiu ara és el moment de garantir per llei el que des de fa sis anys és habitual.

L'Estat té l'obligació com a garant dels preceptes constitucionals d'igualtat de desenvolupar polítiques que servisquen, en aquest cas, per eliminar les barreres, per crear canals perquè les dones puguen trencar el sostre de vidre que les impedeix accedir a determinats espais, a determinats treballs, en igualtat d'oportunitat i condicions que els homes. Es tracta de treballar per redistribució de les oportunitats per a les dones establint les mesures que siguen necessàries per a garantir la igualtat a la nostra societat. Una igualtat formal no es tradueix necessàriament en una igualtat reial, per a fer-ho cal desenvolupar polítiques concretes que materialitzen els drets ja reconeguts.

En eixe sentit Compromís planteja incloure també a la futura llei valenciana d'igualtat els plans d'igualtat com a mèrit en aquelles empreses on no siguen obligatoris per a la contractació pública valenciana.

Segons explica la parlamentària de Compromís "amb esta proposició no de llei instem també el Govern d'Espanya a prendre les modificacions legislatives necessàries per a garantir la presència equilibrada entre dones i homes a les institucions de les quals els nomenaments siguen dependents del Govern d'Espanya, així com dur a terme una revisió, quan es produïsquen nous nomenaments, dels càrrecs per garantir que hi haja una presència equilibrada entre dones i homes a les institucions i òrgans dependents del Govern d'Espanya. No podem oblidar que malgrat que també el govern d'Espanya ha fet avanços nomenant dones al capdavant dels ministeris i secretaries d'estat, en el tercer escaló les dones no estan en paritat.

Finalment Àlvaro ha volgut assenyalar el camí fet ja en este sentit des del Botànic, com va ocórrer amb la modificació l'any 2017 de les lleis reguladores de les institucions de la Generalitat per garantir que a les institucions dependents de la Generalitat hi haguera sempre una presència equilibrada de dones i homes. Així com la creació del Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista que també va incloure accions en aquest sentit, "donat que s'entén que les discriminacions cap a les dones són la base de les violències cap a les dones. Una societat feminista i lliure de violències requereix la transversalitat que garanteix la igualtat a tots els espais de la societat".

Destacats