Compromís exigeix al Govern d'Espanya que incorpore la perspectiva de gènere a la prevenció de riscos laborals

Guardar

La portaveu adjunta de Compromís en Les Corts, Mònica Álvaro, en Les Corts
La portaveu adjunta de Compromís en Les Corts, Mònica Álvaro, en Les Corts
La diputada i portaveu adjunta de Compromís en les Corts, Mònica Álvaro, ha presentat una proposta per tal que el Govern d'Espanya modifique la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i que incorpore la perspectiva de gènere per a vincular l'aprovació i aplicació dels plans d'igualtat de les empreses a la prevenció de riscos laborals; a més d'avançar cap a la vinculació de protocols contra l'assetjament sexual i per raó de sexe als plans de prevenció de riscos amb els plans d'igualtat.Segons Álvaro, "la celebració del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball, el passat 28 d'abril, ens va deixar un sabor agredolç perquè malauradament les estadístiques de sinistralitat laboral continuen sent altes, agreujades per situacions de precarietat i retalls que acompanyen la pandèmia i la crisi econòmica que patim. I és per això que la prevenció de riscos laborals no pot quedar aliena a l'objectiu fonamental per impulsar l'aplicació de la perspectiva de gènere en les pràctiques preventives de seguretat i salut en el treball. Més atenent al fet que els riscos i les patologies que poden sorgir no afecten de manera igual a dones i homes"."Les condicions de treball determinen la salut i, per tant, la vida de les persones. És fonamental entendre que les necessitats al treball no són les mateixes per a dones i homes. Dins de la prevenció de riscos laborals, l'ergonomia ha d'avançar en aquest sentit. Fins ara, a la majoria dels espais laborals les dones s'han hagut d'adaptar a uns llocs de treball dissenyats per i per als homes, sense tindre en compte no només les necessitats de les dones, sinó també que les necessitats de totes les persones poden ser – i són – molt diverses", ha explicat la diputada de Compromís.D'altra banda, "en els darrers mesos hem vist proliferar, amb encert, una nova legislació referent a les auditories salarials a les empreses i plans d'igualtat d'obligat compliment. Tot i que aquesta normativa compta amb el nostre suport, creiem que cal facilitar la tasca a les empreses que han de fer front a aquestes noves normes obligatòries"."Des de Compromís som molt conscients que, perquè la norma funcione i siga efectiva, cal que l'accés al compliment siga fàcil. Per això demanem un estudi acurat de les normatives existents, ja que alguns factors, com ara l'assetjament sexual, ja haurien de vindre contemplats com a risc psicosocial en les avaluacions de riscos laborals que les empreses han de complir des del 1995. Pensem que d'aquest estudi es pot simplificar la forma de presentació -cosa que facilitaria el compliment per part de les empreses- i al mateix temps potenciar la perspectiva de gènere en el món laboral"."I és que fins ara la perspectiva de gènere en els riscos laborals no ha estat suficientment representada, malgrat que al nostre País tenim treballs molt rellevants i significatius, com els de l'Institut de Biomecànica de València, que pensem s'han de potenciar per facilitar la feina de les empreses. Per això convidem a l'INVASSAT a incorporar la perspectiva de gènere a les seues guies, que són fonamentals per a les empreses, i al mateix temps a teixir sinergies amb altres entitats que ja hi treballen en la matèria", ha conclòs la diputada Mònica Álvaro.
Destacats