Els autònoms valencians podran sol·licitar ajudes de fins a 300 euros a partir del 15 de juliol

Aquesta iniciativa del Consell està dirigida a pal·liar l'increment de costos energètics

Guardar

Una persona pinta una de les figures dels tallers de la Ciutat de l'Artista Faller
Una persona pinta una de les figures dels tallers de la Ciutat de l'Artista Faller

Amb l'objectiu de minorar el màxim possible l'efecte de l'increment dels costos energètics als autònoms, el Consell s'ha posat a la feina. Així, ha aprovat hui les bases reguladores i la convocatòria d'ajudes directes a treballadores i treballadors autònoms donada la situació econòmica derivada de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia.

Concretament, la quantia de l'ajuda ascendirà a 300 euros per persona beneficiària i podran acollir-se les persones físiques que tinguen el seu domicili fiscal en la Comunitat Valenciana; que acrediten mitjançant una declaració responsable que s'han vist afectades econòmicament per l'increment dels costos energètics; i que estiguen donades d'alta en el Règim Especial d'Autònoms des del 24 de febrer de 2022 fins a la data de publicació de la convocatòria en el DOGV.

D'altra banda, serà necessari per a poder accedir a aquestes ajudes que les persones treballadores autònomes estiguen inscrites en algun dels 343 epígrafs de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) indicats en el decret com a activitats més afectades per l'increment de costos energètics i de producció.

Tràmits presentació de sol·licituds

Així, la presentació de sol·licituds d'ajudes per a autònoms es realitzarà a través de dos tràmits per a facilitar la seua gestió. El primer d'ells serà el de la sol·licitud de cita prèvia i s'iniciarà a les 09.00 hores del 15 de juliol i finalitzarà a les 23.59 hores del 22 de juliol de 2022.

Respecte a aquest tràmit de cita prèvia, cal destacar que no serà necessària la signatura electrònica i únicament servirà per a indicar a les persones sol·licitants una data i franja horària concreta en la qual podran accedir al procediment telemàtic de gestió de l'ajuda.

En aquesta fase únicament haurà d'introduir-se la identificació fiscal del sol·licitant de les ajudes (no de la persona representant), un correu electrònic i un telèfon de contacte. El sistema informarà de la franja de temps i dia assignat per a presentar la sol·licitud.

Seguidament, en el segon tràmit de la sol·licitud -en el qual es gestionarà pròpiament l'ajuda de suport a les persones treballadores autònomes- sí que serà necessària la signatura electrònica i només estarà accessible per a les i els interessats dins del termini assignat en la fase de cita prèvia.

Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es) a través del procediment 'Sol·licitud d'ajuda de suport a les i els treballadors autònoms, inscrits com a tals en el Règim Especial d'Autònoms, que desenvolupen la seua activitat en els subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels costos energètics derivats de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. Pla Reactiva'.

No obstant això, totes les persones interessades tindran a la seua disposició en la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (https://hisenda.gva.es/es/) la informació sobre la convocatòria, els documents requerits i un accés directe a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

Declaracions responsables

En el formulari de sol·licitud les persones interessades hauran de presentar una declaració responsable en la qual manifeste que s'ha vist afectat econòmicament per l'increment de costos; que no ha rebut subvencions per un límit superior als establits pel marc temporal d'ajudes d'estat de la Unió Europea (35.000 euros en el cas del sector primari i 400.000 euros per a la resta de sectors econòmics), així com que no està afectat per les sancions que la Unió Europea ha imposat arran de la invasió d'Ucraïna per Rússia.

El Consell estima necessari minimitzar l'impacte de la crisi energètica en aquest col·lectiu a través de mesures de suport que contribuïsquen a limitar el seu impacte en la Comunitat Valenciana, a través de la utilització de fons propis com de fons europeus i del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (MRR).

Destacats