Aprovat l'avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic que reduirà un 40% les emissions de CO₂ en 2030

El text adverteix sobre la necessitat d'actuar sense demora per a fer front a l'impacte del canvi climàtic al Mediterrani

Guardar

Carretera coches trafico Eduardo Parra EP
Carretera coches trafico Eduardo Parra EP
El Ple del Consell ha aprovat l'avantprojecte de la Llei Valenciana de Canvi Climàtic i Transició Ecològica, una proposta de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica que fixa els objectius i els instruments necessaris per a fer front a l'impacte del canvi climàtic que afectarà de manera substancial al Mediterrani.La conselleria assenyala en el text la necessitat d'actuar de manera urgent per a afrontar la tropicalització del Mediterrani, la pèrdua de biodiversitat i la intensificació dels fenòmens meteorològics amb un objectiu prioritari: garantir les condicions de vida i progrés en un territori que serà epicentre del canvi climàtic.La Llei de Canvi Climàtic marca com a objectiu, d'acord amb les línies fixades per la Unió Europea, reduir un 40% les emissions de CO₂ en 2030 i declarar la neutralitat d'emissions en 2050. En matèria de consum d'energia, l'objectiu es fixa en una reducció del 35,4% en 2030 i s'estableix com a objectiu que el 42% de l'energia consumida en 2030 siga procedent de fonts renovables.Uns objectius que són més ambiciosos que els previstos en la norma estatal i que s'acompanyen dels instruments necessaris per a protegir els col·lectius, els sectors econòmics i les zones més vulnerables en el procés de transició ecològica.Així, s'estableix l'elaboració d'una Estratègia Valenciana de Transició Justa que es completarà amb els Convenis de Transició Justa i el Pla d'Acció contra la Pobresa Energètica. Tres mesures específiques inclusives i integradores.L'avantprojecte també impulsa de la implantació d'activitats econòmica i creació llocs de treball verds i la potenciació de l'educació ambiental.La nova Llei es fixa en les característiques del territori valencià en matèria de consum, combustibles, recursos naturals i oportunitats a l'abast per a definir estratègies adaptades de lluita contra al calfament global entorn de quatre eixos: Energia, Urbanisme i Territori, Mobilitat i Fiscalitat Verda,En Energia, Eficiència, Estalvi i Expansió de Renovables són les tres estratègies per a aconseguir els percentatges d'origen renovable de l'energia des de la planificació i la democratització de l'energia neta, Aquesta comptarà amb l'impuls del Pla Director d'Energies Renovables de la Conselleria de Transició Ecològica.Per a complir amb els propòsits vinculants, la Conselleria es dota d'un Pla Integrat d'Energia i Canvi Climàtic, ja en licitació, un instrument, integrat i transversal, d'ordenació i planificació dels objectius sectorials i de les accions específiques que es desenvoluparan per a donar resposta a les finalitats d'aquesta llei.En referència a les actuacions de Territori la proposta de Llei al·ludeix a l'establiment de zones de desenvolupament prioritari, en col·laboració amb els Ajuntaments, o al dret de superfície, dos mecanismes dedicats a simplificar la implantació de projectes promoguts per cooperatives, comunitats energètiques locals o fins i tot corporacions locals.Dins de les principals mesures en mobilitat destaca la xarxa pública de punts de recàrrega juntament amb fórmules de transport sostenible i conversió en zona de vianants, mentre que la fiscalitat verda articula un fons amb caràcter finalista per a assumir les inversions en Transició Ecològica.En aquesta línia, la justícia social impregna les actuacions des de la perspectiva de 'qui contamina paga', revertint els gravàmens que s'establisquen a l'ajuda dels sectors més vulnerables en el procés de transició energètica.
Destacats