5.000 docents més i una inversió de 39 milions per a garantir una volta a les classes segura

Educació ja ha publicat el protocol de prevenció de contagis en els centres educatius per al curs 2021-2022

Guardar

clase colegio
clase colegio
L'inici del nou curs 2021-2022 en els centres educatius de la Comunitat Valenciana ja està planejat. El departament d'Educació dirigit pel conseller Vicent Marzà ha anunciat que invertirà més de 39 milions d'euros "per a garantir tot el material de protecció i higiene, així com la desinfecció de centres educatius".A més, la Conselleria ha contractat un total de 5042 docents més de plantilla extra en el context de la pandèmia.

Protocol covid per a la tornada a l'escola

En aquest sentit, la Conselleria d'Educació en col·laboració amb la de Sanitat ha elaborat un protocol de protecció i prevenció enfront de la transmissió i contagi de la covid-19 en els col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana per al nou curs.Aquest document que estableix quines mesures de seguretat s'han d'implantar en els centres a partir de setembre, estarà en revisió permanent per a adaptar-ho a la situació epidemiològica i l'avanç de la vacunació en l'alumnat.A més, planteja diferents escenaris en funció del nivell d'alerta de cada territori (nivells 1 i 2 per a la nova normalitat; i 3 i 4 si empitjora la situació).Així, Educació estableix la presencialitat màxima per al pròxim curs almenys fins als 14 anys (2° de l'ESO). En els nivells superiors, 3r i 4t de l'ESO, Batxillerat i FP, també s'aposta per aquesta fórmula d'educació, però podrà passar-se a la semipresencialitat si es decreten els nivells d'alerta 3 i 4 o si no es poden complir les mesures de prevenció.De la mateixa manera que el curs passat, la mascareta continuarà sent obligatòria per a tot l'equip docent i l'alumnat a partir de 6 anys.Algunes de les mesures aplicables a la totalitat de l'alumnat dels centres docents són prioritzar les activitats a l'aire lliure; evitar, sempre que es puga, la mescla entre l'alumnat de diferents classes, excepte en els escenaris de nova normalitat quan es permetrà la interacció entre grups del mateix curs; i, finalment, prevenir les aglomeracions a l'inici i fi de la jornada escolar.En els cicles d'infantil i primària, la distribució de l'alumnat es farà en grups de convivència estable, més coneguts com a grups bambolla.D'altra banda, en l'ESO, Batxillerat i FP, haurà de guardar-se una distància mínima d'1,5 metres a les aules. En particular en els cursos d'FP, aquesta distància de seguretat haurà d'aplicar-se d'igual manera en tallers, laboratoris, naus o altres espais on es desenvolupa l'activitat formativa d'aquests graus.Quant a la neteja, s'intensificaran els processos de desinfecció, durant i en finalitzar la jornada, posant especial èmfasi en objectes com a poms de portes, mobiliari d'ús comú, botons d'ascensors, interruptors o baranes. I s'optarà per la ventilació natural i contínua com a opció preferent en totes les zones del centre.

Com actuar si se sospita d'un cas positiu

Així mateix, la Conselleria detalle una sèrie d'actuacions que s'han de realitzar si es localitza un possible cas de positiu en covid-19 dins del col·legi o institut.En primer lloc, la direcció de cada centre educativa ha de designar a una persona com a 'responsable covid-19' que s'encarregarà de vetlar pel compliment de les normes establides; així com de posar-se en contacte amb les autoritats sanitàries corresponents i amb la família de l'alumne afectat.Després de la detecció d'un cas sospitós, la responsable covid portarà a la persona que presente símptomes compatibles amb el virus al denominat 'espai covid-19' per a aïllar-ho, mentre es gestiona el seu trasllat i informa la família.Finalment, serà el centre de salut pública qui dissenyarà un protocol que indique les mesures de prevenció i control necessàries en cas de brot, o augment de la transmissió comunitària. A més, aquest departament també s'ocuparà d'identificar i fer el seguiment dels contactes.

Normes per a garantir la seguretat en el menjador escolar

El protocol de Conselleria també fixa una normativa per a garantir la seguretat en el menjador escolar, un espai que pot arribar a ser un punt conflictiu per l'absència de la màscara en els moments de menjar.Per aquesta raó, els comensals hauran de llavar-se les mans amb aigua i sabó a l'entrada i a l'eixida de la zona del menjador i amb el pretext de mantenir els grups de convivència estable, se'ls assignarà a cada alumne o alumna un lloc fix durant tot l'any.A més, el personal del menjador haurà de posar especial atenció als grups de menor edat per a evitar que es compartisquen aliments, estris o coberts i begudes.També es crearà un circuit d'entrada i eixida i només es permetrà llevar-se la màscara en el moment del menjar mantenint-se en tot moment la distància d'1,5 metres.Una vegada finalitzat cada torn de menjar, es procedirà a netejar i desinfectar les instal·lacions del menjador i en alguns casos, com per exemple amb els grups bambolla, es podran adequar les mateixes aules per a menjar.

Avança la vacunació dels menors de 16, 17 i 18 anys

La immunització dels i les adolescents de 16,17 i 18 anys va començar ahir dilluns en la Comunitat Valenciana. Es tracta del grup d'edat on es troba la major part de l'alumnat de l'ESO, Batxillerat i FP.S'inicia així una campanya de vacunació massiva en la població més jove que té per objectiu que l'alumnat major de 12 anys comence el curs havent rebut, almenys, una dosi de la vacuna contra la covid.D'aquesta manera, i tenint la totalitat de l'equip docent amb la pauta completa de vacunació, les autoritats sanitàries busquen eliminar, en la mesura que siga possible, els riscos de contagi en els centres per al curs que s'inaugurarà el pròxim 8 de setembre.
Destacats