2,7 milions d'euros per a ajudes directes a dones víctimes de violència de gènere

Guardar

FOTO_OLTRA_PLENO
FOTO_OLTRA_PLENO

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives destina enguany un total de 2.775.000 euros a tres línies d'ajudes directes i indemnitzacions per a dones víctimes de violència masclista.

Així l'ha expressat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, qui ha remarcat que aquestes ajudes vénen regulades per la Llei Integral contra la Violència sobre la Dona de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, l'any passat es van atendre un total de 1.132 sol·licituds de dones de la Comunitat, 488 de la província de València, 339 de l'Alacant i 305 de la de Castelló, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

La vicepresidenta ha assenyalat que aquestes dones "han vist com aquestes ajudes d'emergència, que són aquelles que es concedeixen en el moment en el qual la víctima ha d'eixir de la seua casa per a fugir del seu agressor, s'han millorat substancialment" i "així, si en 2014 no es concedien més de 200 euros per a les necessitats bàsiques, aquesta quantia ara és de 2.850".

En el cas de les subvencions per a allotjament, han passat de 2.000 euros en 2014 als 3.800 actuals, i per a desplaçament han passat de percebre 500 euros a 950 en l'actualitat.

Oltra ha posat en valor l'increment de les indemnitzacions a les famílies de les dones víctimes de violència de gènere, "que el Botànic ha equiparat a les que rebien les víctimes de terrorisme i que ascendeixen a 75.000 euros en el cas d'assassinat, enfront dels 6.000 que es donaven en 2015".

Així mateix, ha destacat que aquestes ajudes "s'han ampliat a les dones que a conseqüència de l'agressió pateixen una gran invalidesa o una incapacitat permanent, que amb l'antic govern no percebien cap ajuda, i ara reben 150.000 euros en el primer cas i 54.000 euros en el segon".

La vicepresidenta ha afirmat que la lluita contra la violència de gènere i el reconeixement a les dones víctimes i als seus fills i filles "és una de les prioritats del Consell del Botànic", que va impulsar l'aprovació del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista com l'"instrument clau d'unió de tota la societat contra els maltractadors i a favor de les dones que pateixen qualsevol tipus de violència".

En aquest sentit, ha fet una crida a "mantenir l'acord i el consens democràtic davant la violència de gènere i masclista" perquè "no podem permetre'ns una sola dissensió que ens puga fer oblidar la finalitat que ens va unir, o que permeta als agressors masclistes aïllar amb major facilitat a les dones víctimes i els seus fills i filles, o enfortir o embravir les seculars forces que encara hui neguen o excusen la violència de gènere i masclista".

Així mateix, ha apuntat que les ajudes d'emergència "s'han anat incrementant any rere any, a més d'incloure's nous supòsits, com el fet que a partir d'enguany el Consell també es farà càrrec de les despeses derivades del trasllat o repatriació, inhumació o incineració de les dones i els seus fills o filles que puguen morir a conseqüència de la violència de gènere".

AJUDES PER A 2021

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives destina enguany, d'una banda, 1.000.000 euros per a finançar els fons d'emergències contra la violència de gènere, que consisteixen en ajudes econòmiques immediates de pagament únic a les dones víctimes de violència de gènere per a atendre les seues necessitats més urgents en casos d'emergència. Es distingeixen quatre conceptes d'ajuda: necessitats bàsiques, d'allotjament, de transport i altres necessitats.

Durant l'any passat, la conselleria va concedir 1.004 sol·licituds d'aquest tipus, 418 a la província de València, 298 a la d'Alacant i 288 a la província de Castelló, per un import total de 912.768 euros.

A més d'aquesta línia, la conselleria preveu també una quantia d'1.000.000 euros per a ajudes econòmiques de dones víctimes de violència de gènere quan manquen de rendes superiors al 75% del salari mínim interprofessional, i que, a causa de la seua edat, falta de preparació general o especialitzada i circumstàncies socials, tinguen especials dificultats per a obtenir una ocupació i per aquesta circumstància no participen en els programes de treball establits per a la seua inserció professional.

En 2020, Igualtat va concedir 128 ajudes d'aquestes característiques per un total de 689.215 euros. Per províncies, 41 pertanyien a dones de la província d'Alacant, 17 a la de Castelló i 70 a la província de València.

INDEMNITZACIÓ PER CAUSA DE MORT O INVALIDESA

D'altra banda, Igualtat ha previst per a 2021 un pressupost de 775.000 euros per a atendre el dret a la indemnització per causa de mort, gran invalidesa o d'incapacitat permanent absoluta a conseqüència d'un acte de violència sobre la dona, per als fills i filles menors d'edat, majors d'edat o persones ascendents que depenguen econòmicament de la víctima.

També contempla la indemnització per a aquelles persones que en defensa d'una víctima de violència sobre les dones resulten mortes o patisquen incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa. L'any passat, la conselleria va concedir 12 ajudes per indemnització, 11 d'elles a descendents i 1 a un ascendent.

Destacats