XAVIER RIUS

Opinió

Front al foscor, llum

Guardar

Xavi Rius, Diputat de cultura de la Diputació de València
Xavi Rius, Diputat de cultura de la Diputació de València

He vist a Las Provincias (29 de juliol de 2022), novament (i van...) declaracions de l'oposició conservadora criticant les ajudes a entitats culturals per part de l'Àrea de Cultura de la Diputació. Sí, cada "x" mesos, es repeteix la notícia, des de fa molts anys. És la mateixa sumant la quantia d'una convocatòria més, o quan són donades per altres institucions, recordant que a la Diputació també.

Segurament, en una societat avançada i per a uns gestors civilitzats, les ajudes a la cultura serien sempre una bona notícia, però ací, a la nostra nacionalitat històrica, l'autoodi o de vegades l'interés ocult, produeix en alguns l'efecte contrari, com pareix que li passa a l'actual PP, llastrat pel seu passat immediat de corrupció, ajudes a dit, censura a qui no pensa com ell, etc, allò que podríem nomenar, política putrefacta.

Quan al 2015 començàrem a gestionar la Diputació, i en concret, l'Àrea de Cultura, em vaig trobar amb més de 70 ajudes nominatives, fetes a dit i sense cap criteri objectiu. Algunes anaven destinades a entitats que a penes tenien activitat (per pagar telèfons del president de torn), algunes a entitats molt xicotetes, d'altres a un ajuntament determinat..., però això sí, sense cap criteri objectiu.

El 2016 crearem dues convocatòries per arreplegar la gran majoria d'eixes ajudes arbitràries. Una, a entitats culturals supramunicipals per la seua activitat i una altra, a trobades, certàmens, etc., amb tot tipus d'esdeveniments concrets i puntuals. I són convocatòries públiques, reglades, amb criteris objectius, avaluades pel personal tècnic. Sí, això suposava un canvi substancial front a les ajudes d'amagatotis, sense saber per què i de forma arbitrària, que durant molts anys aplicava el PP.

L'expressió cultural és diversa i ben segur que un quadre, una pel·lícula o un cantant poden agradar a uns i disgustar-ne a uns altres. Però la diversitat, la llibertat d'expressió, és això. Sí, soc plenament conscient que, PP, C's i d'altres, no suporten allò que no els agrada, que ho censurarien. Aplicar els criteris de publicitat i transparència en les ajudes, fa que es conega el que es fa i es desfà i això, quan navegues en aigües térboles, és perillós. Sé que els criteris objectius dificulten la compra de favors i poden ser castigats aquells que no mostren fidelitat amb qui mana. Fins i tot, ara l'adjudicació es fa per una Comissió Tècnica de funcionaris de carrera, on no està present ni el diputat delegat. Així són els fets ara.

Sí, sabem des de Compromís que la publicitat, la transparència i l'objectivitat produeixen al·lèrgia en alguns polítics populars, però la ciutadania tria qui és més de fiar per gestionar els diners de tots i totes.

Aquestes convocatòries, ho recorde, no són noves, van ser creades el 2016. Des d'aleshores han passat prèviament, per a la seua aprovació, per Comissions Informatives, on tots els partits estan presents. Durant els últims 7 anys ni PP ni C's no han objectat en cap moment, no han presentat cap proposta de modificació, d'adequació del text, cap criteri, etc. Al principi votaven a favor, després s'abstenien i ara ho fan en contra. Sense cap motiu... Sense cap argument. Tots els anys, quan no és el PP, és C's, demanen l'expedient, se'ls facilita, el repassen, el miren amb lupa, i res. Tot està correcte. I ho saben. Sols saben dir que són molts diners i que s'adjudiquen a entitats que no els agraden i que no són de la seua proximitat ideològica.

En la informació publicada s'esmenta la RACV i s'indica que «se rechaza subvencionar a la RACV». Això, cal aclarir-ho. La RACV sols s'ha presentat a la convocatòria d'Entitats Culturals de 2022 (la resta d'anys, no) i no va ser admesa, per incomplir algun dels requisits exigits (com passa en totes les convocatòries tots els anys, no és res especial).

S'esmenta una ajuda nominativa i excepcional a la Reial Societat Econòmica d'Amics del País, entitat fundada en 1776, que té un problema amb el fons documental i històric, excepcionalment i durant 2/3 anys l'ha rebuda per eixe motiu. La resta són Consorcis i Fundacions dels quals forma part la Diputació i només hi ha un patrocini (els «Premis Les Arts»), la regulació dels quals és diferent, pública, avaluable i amb un caràcter marcadament tècnic.

Aquesta article d'opinió no ha estat admès a Las Provincias (mitjà que reproduí i valorà la nota de premsa del PP) ja que "no se publican opiniones de políticos" (recordem que en els últims dies han escrit Esteban Gonzàlez Pons -PP- i Ignacio Gil Lázaro –VOX-...)

Xavier Rius
Diputat de l'Àrea de Cultura, Diputació de València.

Destacats