Opinió

Decidim València: la implicació ciutadana en el codisseny de la ciutat

Guardar

neus fabregas
neus fabregas

La premissa que està en l'origen de Decidim València és que si hi ha una veu que ha d'estar present en el codiseny de la ciutat és la veu de la ciutadania. Aquesta eina es construeix amb l'objectiu de permetre a les veïnes i veïns de València prendre part en una sèrie de decisions sobre una diversitat de projectes destinats a millorar la vida en la ciutat.

Des de 2015, en l'Ajuntament de València comencem a treballar amb la ciutadania projectes que pretenien arreplegar les seues inquietuds i expectatives sobre les polítiques municipals, sobre la mateixa participació ciutadana i sobre alguns dels projectes i intervencions de major impacte en la ciutat. Moltes d'aquestes accions han tingut un caràcter experimental i nou, tant com la ciutadania com per a la institució, doncs han suposat la primera temptativa seriosa d'introduir en les polítiques municipals principis com l'horitzontalitat, la transversalitat i apoderament ciutadà.

Decidim València es configura com un procés de codiseny i codecisió d'inversions en barris, que empra el districte com a àmbit de participació en la fase de votació. Enguany 2018 arribem a la quarta edició amb un augment del pressupost en un milió d'euros, la qual cosa ens permet aconseguir la xifra total de vuit milions d'euros. El criteri territorial de repartiment s'ha basat en les dades del resultat d'un estudi dut a terme des de l'Oficina d'Estadística Municipal que treballava amb tres criteris objectius: Població, Inversions de l'últim any i Nivell de renda. No obstant això, i donada l'especial configuració territorial del municipi els pobles de València tenen el seu propi repartiment del pressupost.Enguany hem comptat amb la labor d'una Taula de Treball a la qual s'han encomanat tasques de seguiment i avaluació. Una altra millora ha sigut la separació de les fases de propostes de les fases de suport, així mateix, s'ha donat més temps als Serveis Tècnics de l'Ajuntament per a realitzar modificacions orientades a donar viabilitat a les propostes. Els terminis de votació també s'han augmentat, permetent a la ciutadania un millor accés a l'anàlisi del contingut de les diferents propostes.

En matèria de difusió, s'ha desenvolupat una labor de formació i informació, prèvia a l'inici com durant la consulta, amb l'objectiu donar a conéixer entre la ciutadania els recursos en matèria de participació que ofereix aquesta quarta edició de Decidim València. S'han realitzat accions de suport i assessorament per a l'elaboració i presentació de propostes. Aquestes accions s'han acompanyat d'una campanya de difusió en diferents suports i canals. A causa de la important presència d'eines tecnològiques al llarg de tot el procés, s'han disposat mesures per a pal·liar els efectes de la bretxa digital, especialment la que afecta les nostres i els nostres majors.

En qüestió de seguiment, s'ha facilitat un major control ciutadà dels pressupostos gestionats, doncs en l'actualitat la web s'actualitza de manera permanent. Aquest procés no es desvincula d'altres espais de participació ciutadana consolidats en la ciutat, doncs aquest seguiment també es realitza des de les Juntes Municipals de Districte, dins dels grups de treball; estant disponible informació sobre l'estat dels projectes en cada Consell de Districte.Pensem que estem fent passos en la bona direcció, però també sabem que són només els primers passos, en la implementació d'eines per a la construcció d'una ciutat més participativa i democràtica. Per açò es fa necessari plantejar-nos totes, ciutadania i institucions, per què restringir aquest mecanisme de participació en el capítol d'inversions. Hem de ser capaços d'imaginar formes d'estendre aquests mecanismes a altres partides. En l'Ajuntament de València tenim la convicció que el futur de la democràcia local pansa per retornar a la ciutadania el poder de decisió que li pertany.

Neus Fábregas SantanaRegidora de Govern Obert, Participació, Acció Veïnal, Transparència i Auditoria Ciutadana.

Destacats