Medi ambient invertix més de 600.000 euros en la compra d'equipament de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica

El director general de Qualitat i Educació Ambiental, Jorge Blanco, ha destacat que "era necessari incorporar noves estacions per a complir la normativa, así com substituir equips antics"

Guardar

240330 estació medició
240330 estació medició

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua i Infraestructures i Territori invertix més de 600.000 euros en la compra d'equipament de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica (RVVCCA) per a les següents ubicacions: Silla, Llíria, Chelva, Sueca, Dénia, Alzira, Elx, Gandia, Sueca, Dénia, Borriana, Sagunt Port, Castelló de la Plana, Alacant, València i estació de L'Horta.

Després de l'informe realitzat per la Fundació Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, amb les dades disponibles de període 2016-2020, “era necessari incorporar noves estacions per a complir la normativa, així com substituir equips antics”, tal com ha destacat el director general de Qualitat i Educació Ambiental, Jorge Blanco.

La Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica (RVVCCA) disposa d'un total de 82 estacions de vigilància de la qualitat de l'aire, distribuïdes al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana, i és la principal ferramenta amb què compta la Generalitat per a l'avaluació de la qualitat de l'aire.

L'actual normativa definix i establix els requeriments necessaris per a l'avaluació i gestió de la qualitat de l'aire, especificant tant el nombre de punts de mostreig en cada zona, com les tècniques de mesura dels diferents paràmetres.

Anàlisi de dades

Les estacions d'estes xarxes mesuren en continu els nivells dels principals contaminants, registrant diàriament al voltant de 90.000 dades deu-minutales i uns 42 milions de dades a l'any, sense incloure les determinacions analítiques fetes en laboratoris, que suposen prop de 28.000 dades anuals, donant així compliment als requisits normatius actuals.

Esta gran quantitat d'informació és processada per a avaluar la qualitat de l'aire de les catorze zones i quatre aglomeracions en què es dividix la Comunitat Valenciana. Les dades es poden consultar consultar mitjançant el següent enllaç. “Al seu torn, esta informació es posa a la disposició de la ciutadania, a través de diferents sistemes d'informació, com a publicacions, internet o a través de SMS a mòbils i l'aplicació GVA Aire”, ha matisat Jorge Blanco. 

La RVVCCA, a través de les diferents estacions que la componen, realitza mesuraments en continu de diferents paràmetres contaminants com el diòxid de sofre (SO2), partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 10, 2.5 i 1 micres (PM10, PM2.5, PM1), diòxid de nitrogen (NO2), monòxid de carboni (CO) i ozó (O3). També, es duu a terme l'anàlisi de metalls com l'arsènic, níquel, cadmi i plom en la fracció PM10, així com del benzo(a)piré i altres hidrocarburs aromàtics policíclics.

En algunes estacions es disposa de sensors per a diferents paràmetres meteorològics, com a velocitat i direcció del vent, humitat relativa, radiació solar, pressió atmosfèrica i precipitació. Estos paràmetres són útils per a la interpretació de les dades i el coneixement de la dinàmica dels contaminants en el si de l'atmosfera.

A més, la RVVCCA compta amb tres unitats mòbils i una Unitat d'Intervenció Ràpida, que obtenen informació sobre nou emplaçaments repartits en l'àrea interior de la Comunitat Valenciana.

Destacats