Divalterra col•laborarà amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en el manteniment de llits i barrancs

L’empresa de la Diputació compta amb maquinària dirigida per radiocontrol que permet condicionar zones de difícil accés

Guardar

Divalterra
Divalterra

Les brigades forestals de la Diputació de València intervindran de manera coordinada amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en llits fluvials i barrancs per a gestionar i mantindre la vegetació de ribera, reduint així el perill d'incendis forestals en estes zones.

Així s'ha acordat en una reunió entre Divalterra i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), en la qual han estat presents, per part de l'empresa pública de la Diputació, el president del Consell d'Administració Ramiro Rivera, el gerent Antonio Mas i el Cap de Servici de Brigades Forestals, Álvaro Escrig; i per part de la CHX, el seu president, Manuel Ignacio Alcalde; el comissari d'Aigües, Miguel Polo, i la Cap d'Àrea de Gestió Mediambiental, Eva Beltrán.

Durant la trobada s'ha abordat la problemàtica que suposa el ràpid creixement de les canyes en els llits dels rius, motiu pel qual s'estudiarà la possible col•laboració de Divalterra en el manteniment de la vegetació de les actuacions de restauració que realitze la Confederació, en les quals s'engloben 46.000 km de llits fluvials.

D'igual forma, les dos entitats han coincidit en la necessitat de simplificar els tràmits administratius amb l'objectiu d'agilitar els treballs.

Divalterra ha recordat com elabora el seu Pla de Treball de manera anual, sobre la base de les sol•licituds dels ajuntaments i seguint els criteris establits per la Comissió de Seguiment, integrada pel Servici de Medi Ambient de la Diputació de València, el Consorci Provincial de Bombers i la direcció de Brigades Forestals.

En concret, respecte a les actuacions en llits fluvials, únicament s'intervé en zones d'interfície urbanoforestal, comprometent-se l'ajuntament tant a la retirada de les restes com al manteniment de l'actuació.

En el Pla de Treball de 2019 de Brigades Forestals es va incloure la intervenció en 33 llits i en 2020, en 25; no obstant això és previsible que la crisi derivada per la COVID-19 impedisca l'execució de la totalitat de les actuacions planificades.

Intervencions en llits fluvials

Divalterra compta amb equips especialitzats per al treball en llits fluvials, barrancs i la interfície urbanoforestal, amb màquines desbrossadores manejades a distància per radiocontrol.

Estos aparells, pioners a nivell nacional, optimitzen el temps dedicat a la trituració de la vegetació i permeten treballar en zones de difícil accés i terrenys amb pendent de forma segura.

Així mateix, els treballs es complementen amb eina manual, especialment en zones en les quals per l'orografia del terreny no és possible accedir mitjançant la maquinària.

Estes actuacions inclouen el desbrossament, poda i retirada d'arbres morts, eliminació de l'excés de vegetació oclusiva, regularització sense excavació de la rasant i caixers en el llit afectat i la retirada de residus sòlids.

Destacats