La Fundació Esportiva Municipal estalvia més de 24.000 euros amb la pàgina web 'Contracta amb Nosaltres'

Guardar

Ayuntamiento_de_Valencia,_España
Ayuntamiento_de_Valencia,_España

Des que el proppassat 22 de febrer la Fundació Esportiva Municipal va obrir al seu portal web la secció Contracta amb nosaltres, s'han tramitat gràcies a esta un total de 33 contractes, amb un estalvi de més de 24.700 euros davant la previsió inicial (diferència entre l'import màxim i l'import final d'adjudicació). Segons la regidora d'Esports, Maite Girau, estes xifres no fan més que demostrar “la gran rendibilitat d'esta nova ferramenta”.

En Contracta amb Nosaltres es poden trobar els tràmits per a tots els contractes menors d'obres i servicis que requerisca en un moment determinat l'organisme autònom de l'Ajuntament de València. D'eixa manera, qualsevol proveïdor o proveïdora interessat pot accedir des de la pàgina principal de la Fundació o a través de l'adreça www.deportevalencia.com/contrata-con-nosotros L'objectiu és donar visibilitat i difusió als projectes que duen a terme els diferents servicis de la Fundació amb la intenció que qualsevol proveïdor o proveïdora puga estar al corrent de les necessitats i presentar els seus pressupostos.

Tal com recorda la regidora d'Esports, Maite Girau, esta ferramenta garantix la transparència i la difusió de la informació: “la llei no obliga a donar publicitat a este tipus de contractes, però ens vam proposar fer-ho per a afavorir la lliure concurrència i el desenvolupament econòmic de la ciutat”.

Els contractes menors són aquells l'import dels quals, exclent-hi l'IVA, no sobrepassen els 50.000 euros quan es tracte d'obres, o els 18.000 en el cas de servicis, amb una durada no superior a un any i sense possibilitat de pròrroga.

Quan un servici de la Fundació té una necessitat penja un anunci en la secció amb una descripció de l'objecte del contracte, la despesa màxima d’este i el termini de presentació d'ofertes, així com un correu de contacte. Es poden consultar les gestions i l'estat de cada cas de forma individual en la pestanya Contractes en tràmit. Una vegada adjudicat, l'anunci de la resolució es publica en l'apartat Contractes finalitzats.

Durant estos sis mesos, més del 5% de les 98.500 visites que ha tingut la pàgina web de la Fundació van visitar la secció Contracta amb Nosaltres. Un total de 960 persones interessades han accedit al apartat de contractes en tràmit.

Destacats