El València CF es deslliura de pagar la multa a la Unió Europea

Guardar

Valencia CF
Valencia CF

L'Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea Giovanni Pitruzzella ha proposat aquest dijous que la Justícia europea desestime el recurs de la Comissió Europea contra l'anul·lació de la sanció imposada per l'Executiu comunitari als clubs de futbol València i Elx.

L'Advocat General ha considerat "infundat" el motiu únic del recurs de cassació interposat per la Comissió respecte a la sentència del Tribunal General de la Unió Europea (TUE), de març de 2020, en la qual anul·lava la decisió de Brussel·les que declarava que els clubs de futbol València CF i Elx CF haurien rebut ajudes públiques il·legals a través dels avals concedits per l'Institut Valencià de Finances (IVF) i que, per tant, havien de retornar-les.

Les conclusions de l'Advocat General no són vinculants per al Tribunal de Justícia de la UE encara que les sentències de l'organisme coincideixen en la gran majoria dels casos amb la línia marcada per aquests dictàmens.

El tribunal amb seu a Luxemburg va anul·lar la decisió adoptada per l'Executiu en 2016 en considerar que "emmalalteix d'errors manifestos d'apreciació".

L'assumpte es refereix als avals que l'IVF, institució financera de la Generalitat Valenciana, va atorgar entre 2009 i 2010 a fundacions vinculades al València CF, Hèrcules CF i Elx CF. L'objectiu d'aquests avals era garantir préstecs bancaris subscrits per aquestes fundacions per a participar en l'ampliació de capital dels clubs als quals estaven vinculades.

La Comissió Europea va declarar que aquestes mesures constituïen ajudes d'Estat il·legals i incompatibles amb el mercat interior a favor dels tres clubs de futbol. En conseqüència, va exigir la seua recuperació. Aquesta decisió va ser recorreguda pels tres clubs valencians.

En el seu dictamen, l'Advocat General ha assenyalat que no existeix una "verificació precisa" per part de la Comissió de l'existència d'un preu de mercat establit per a un préstec no avalat, motiu pel qual considera que l'Executiu comunitari "no ha complit amb les exigències" de proves.

Pitruzzella ha argumentat que la Comissió s'ha basat "exclusivament en un raonament lògicament plausible" i ha deduït que no existeixen "préstecs similars no avalats". No obstant això, no dona suport "mínimament la seua conclusió amb informació específica".

Així l'Advocat General considera que l'Executiu comunitari "s'ha limitat a demanar a l'Estat membre i als interessats que presenten observacions" encara que cap dels elements de l'expedient suggereix que "existisquen operacions anàlogues en el mercat".

Arxivat a:

Destacats