El jutjat desestima la demanda de 25 milions del València CF contra Riba-roja per Porxinos

L'Ajuntament demanarà a l'entitat valencianista que cessament el procés judicial i cedisca els terrenys per a ús públic

Guardar

porxinos
porxinos
El Jutjat contenciós administratiu número 2 de València ha desestimat la demanda interposada pel València CF contra l'Ajuntament de Riba-roja del Túria pel PAI de Porxinos.Va ser l'empresa Litoral del Este --mercantil vinculada al València-- la que va presentar la demanda de 25 milions per l'anul·lació del Programa d'Actuació Integrada (PAI) de Porxinos.En el programa es preveia la construcció de 2.700 habitatges, un camp de golf i una ciutat esportiva sobre una àrea d'1,2 milions de metres quadrats del terme municipal de Riba-roja.En la demanda s'obligava l'Ajuntament a liquidar el conveni de 25 d'abril de 2005 a conseqüència de la nul·litat del PAI "i amb base en la responsabilitat contractual de l'Ajuntament de Riba-roja a reembossar a Litoral de l'Est un import equivalent a 25.117.846,68 euros incrementats en els interessos de demora que resulten en funció de la liquidació definitiva".D'aquesta quantitat, 20.734.981 euros corresponen a les despeses incorregudes en concepte de PMS i millores, i 4.382.865,6 euros a indemnització a Litoral del Este per les despeses incorregudes per aquest en concepte d'indemnitzacions de propietaris i altres despeses de gestió i tramitació del PAI Mes de Porxinos.El Consell Jurídic Consultiu ja va emetre un dictamen en el qual rebutjava la demanda. El dictamen d'aquest organisme s'afig a l'informe jurídic que el propi Ajuntament de Riba-roja va encarregar i en el qual s'assenyalava que l'actual equip de govern ha complit "escrupolosament" el conveni signat en el seu moment entre el consistori i l'empresa promotora, en el qual l'administració local es comprometia a tramitar "diligentment" un nou pla urbanístic, tal com es va realitzar l'abril de 2016.Però, finalment, la Comissió d'Avaluació Ambiental de la Generalitat Valenciana va rebutjar la tramitació del nou pla perquè aquest triplicava els límits de creixement previst en Riba-roja --1.515.708 m² respecte als 439.792 m² previstos per a tot el municipi en 20 anys, segons l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana--. A més, la Conselleria de Medi Ambient va ampliar l'àrea de protecció del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN), en el qual el paratge de Porxinos quedarà inclòs en la denominada interfase 1 com a zona forestal i agrícola no urbanitzable.

"SATISFACCIÓ"

L'equip de govern de Riba-roja ha rebut amb "satisfacció" la sentència que ratifica el vot en contra del PAI de Porxinos que va emetre el PSPV-PSOE el 25 d'abril de 2005 i el moviment ciutadà que es va gestar amb plataformes com Salvem Porxinos.L'alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha manifestat que la resolució és "justa" i "atén el compliment exhaustiu de la tramitació per part de l'Ajuntament". A més –-ha afegit-- "no ha existit cap mal o perjudici, sinó que es van generar més de 141 milions en plusvàlues".En aquest sentit, Raga ha demanat al València que cessament el procés judicial i liquide jurídicament el cas: "Porxinos no té cap recorregut per incompatibilitat urbanística i, per això, demanem al club que cedisca els 300.000 m² de terrenys en la seua propietat per a ús públic i gaudi de tots els veïns de la Comunitat", ha dit.La fallada recull la possibilitat a Litoral del Este d'interposar recurs d'apel·lació en el termini de 15 dies.

Arxivat a:

Destacats