El Consell aprova un conveni amb la Federació de Pilota per a fomentar la pilota valenciana com a esport autòcton

Guardar

pilota_femenina
pilota_femenina

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració amb la Federació de Pilota Valenciana per a fomentar la pilota com a esport autòcton i donar-li suport en el seu funcionament així com en el desenvolupament dels programes de tecnificació esportiva, ajudes a esportistes, programes divulgatius, promoció de les respectives modalitats tradicionals i en l'organització de competicions esportives i exhibicions.

A través d'aquest conveni, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport concedirà a la federació 386.000 euros dels pressupostos de 2020, dels quals 100.000 es destinaran a sufragar despeses de gestió i funcionament, 126.000 a activitats esportives, i 150.000 euros al Programa de tecnificació esportiva.

De la mateixa manera, la federació es compromet a realitzar les activitats necessàries per a desenvolupar els programes; fer constar expressament la col·laboració de la Generalitat en les actuacions subvencionades; acreditar que s'està al corrent en obligacions tributàries i de Seguretat Social, i sotmetre's a les actuacions de control financer previstes, a més de les obligacions establides en la Llei de subvencions.

El conveni se subscriu en el marc del qual disposa la Llei de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana, la qual estableix com una de les línies generals de la Generalitat la protecció i difusió dels esports i jocs autòctons, com una manera de promocionar i mantenir les tradicions esportives valencianes.

Arxivat a:

Destacats