Turisme ultima el Decret del Registre de Turisme que contribuirà a la professionalització del sector

Guardar

turismo benidorm
turismo benidorm
La Direcció General de Turisme està ultimant el decret regulador del Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, del qual ja s'ha iniciat el procés informació pública i es troba en fase d'al·legacions fins al 5 agost.La Direcció General ha organitzat una jornada informativa 'en línia' amb l'objectiu de facilitar tota la informació al sector turístic sobre el projecte de decret del Consell, regulador del Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu que participen en el procés a través de les al·legacions.El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha ressaltat "el caràcter divulgatiu de la jornada en el període d'exposició pública que per al sector puga participar en aquest Decret", i ha recordat que "ve com a mandat derivat de la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat".Colomer ha assenyalat que el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, "més enllà de l'administratiu, és un instrument d'identificació i serà una eina molt important en aqueix camí de professionalització".A més, el titular de Turisme ha recalcat que "és molt important saber qui són el sector turístic, i és molt important que als professionals del turisme els tinguem adequadament registrats" i ha assenyalat que "hem de prendre'ns en molt de debò que el Registre de Turisme serà una eina clau".Per part seua, el director general de Turisme, Herick Campos, qui ha coordinat la jornada, ha destacat que "aquesta norma pretén garantir drets" i ha ressaltat que la importància de la participació del sector turístic a través de les al·legacions".Cal destacar que el projecte de Decret del Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana es va publicar en el DOGV el passat 15 de juliol i hi ha un termini de 15 dies hàbils per a presentar les al·legacions. D'aquesta manera, el pròxim 5 d'agost serà l'últim dia que es podran presentar les al·legacions al projecte de Decret.Les al·legacions, suggeriments o observacions han de presentar-se davant la Direcció General de Turisme per registre d'entrada o en l'adreça de correu electrònic dgturisme@gva.es.Durant la jornada, la subdirectora general de Turisme, Rosa María Ivars, i la responsable del servei d'Ordenació de Turisme, Sonia Badal, han explicat les característiques d'aquest projecte de Decret.En concret, la característica més nova és que totes les sol·licituds, la declaració responsable, les modificacions, altes, baixes i totes les inscripcions, es realitzaran per procediment telemàtic. A més, és la primera vegada que es regularà el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.El Registre de Turisme té una naturalesa administrativa, però la seua finalitat bàsica és servir d'instrument de coneixement del sector turístic per a l'exercici de les potestats que ostenta l'administració turística.Cal assenyalar que per a informar el sector de la fase d'al·legacions d'aquest projecte de Decret, a més de l'organització d'aquesta jornada informativa, des de la direcció general de Turisme es va remetre a les associacions del sector turístic divendres passat 16 de juliol, l'esborrany del projecte de Decret i els recordava la data de màxima per a presentar al·legacions.
Destacats