Turisme Comunitat Valenciana publica la nova convocatòria d'ajudes contra l'intrusisme en els allotjaments turístics, dotada amb 350.000 euros

Permetrà a les associacions subvencionar fins al 90% de la despesa de campanyes de publicitat en mitjans i altres suports de difusió, fins a un màxim de 100.000 euros

Guardar

Recepció d'un hotel
Recepció d'un hotel

Turisme Comunitat Valenciana destinarà en 2022 un total de 350.000 euros a través d'una nova convocatòria d'ajudes destinades a la lluita contra l'intrusisme en els allotjaments turístics de la Comunitat Valenciana.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha explicat que "aquesta convocatòria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, té la finalitat de continuar incentivant mesures i accions que eviten el frau en l'oferta turística allotjativa de la Comunitat Valenciana".

Colomer, que ja va avançar la dotació d'aquesta línia d'ajudes en la passada Comissió d'Intrusisme celebrada el passat 25 de febrer en Invat.tur, ha assenyalat que "l'objectiu és traslladar al mercat turístic missatges de fiabilitat i garantia, vinculats a l'oferta turística allotjativa reglada".

Colomer ha incidit en què "des de Turisme volem fomentar en el consumidor l'elecció de l'oferta reglada, que és la que se sotmet a certificacions, normativa i exigències que el mercat ens demana; i la que en definitiva, garanteix una bona experiència turística".

Beneficiaris i projectes subvencionables

Segons l'ordre d'ajudes destinades a la lluita contra l'intrusisme 2022, els beneficiaris són associacions turístiques de la Comunitat Valenciana que desenvolupen projectes dirigits a la lluita contra l'intrusisme.

Les accions subvencionables, que hauran de realitzar-se al llarg d'enguany, podran ser campanyes de publicitat en mitjans de comunicació 'on' i 'off-line' així com publicitat en altres suports de difusió.

En concret, els projectes van des de la producció de suports de comunicació gràfics i audiovisuals, com a filmació d'espots, vídeos i enregistrament de tascons radiofònics; a producció de peces publicitàries per a Internet, com a bàners i altres formats.

També se subvencionaran els costos relatius a la planificació i compra de mitjans i espais publicitaris, com a anuncis en televisió, mitjans escrits, ràdio i Internet. Així mateix, també s'inclouran l'edició de fullets, cartells, tanques i l'organització de fòrums, seminaris i trobades, sempre que formen part d'una campanya vinculada a aquest programa.

La present convocatòria d'ajudes permetrà subvencionar fins al 90% de la despesa de les actuacions anteriorment citades, fins a un màxim de 100.000 euros. A més, cal tindre en compte que no es contemplaran ajudes per a projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior a 20.000 euros.

Presentació i termini de sol·licituds

Les sol·licituds es realitzaran de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), o bé directament en el tràmit de la Guia Prop corresponent al programa de 'Lluita contra l'Intrusisme en l'Oferta Turística Allotjativa Reglada de la CV,' (consultar ací). El termini de presentació s'iniciarà a les 10 hores del pròxim dilluns 21 de març de 2022 i finalitzarà a les 23.59 hores del 20 d'abril de 2022.

Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb diferents criteris de valoració, d'una banda generals, com el compromís amb el Codi Ètic del Turisme Valencià i l'àmbit territorial al qual s'aplique la campanya o actuació publicitària.

D'altra banda, criteris d'interés turístic sobre la base del caràcter innovador i grau de desenvolupament del projecte, obtenint la major puntuació si l'actuació es realitza durant almenys huit mesos. També es tindran en compte criteris socials, basats en l'existència d'un Pla de Responsabilitat Social Corporativa i de qualitat laboral.

Destacats