Soler: "El decret d'agilitació serà clau per a gestionar els 262,7 milions d'euros del Fons de Recuperació que tenim assignats"

El conseller d’Hisenda ha presentat el decret llei que facilita la tramitació del Pla de Recuperació i Resiliència finançat per la UE

Guardar

vicent soler ep
vicent soler ep
El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha assenyalat aquest dimecres en Les Corts, durant la presentació del Decret llei de mesures urgents de modernització de l'administració, que aquesta norma resultarà "clau" per a gestionar amb "agilitat i eficàcia" els primers 262,7 milions d'euros del Fons de Recuperació i Resiliència que té ja adjudicats la Comunitat Valenciana.En concret, la Comunitat Valenciana té certificats en aquests moments, per part de diversos ministeris, les primeres aportacions que realitzarà el Govern central a la Generalitat amb càrrec al Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència. Xifra que augmentarà, tal com ha confirmat el conseller, al llarg del mes de maig a mesura que es vagen tancant les conferències sectorials i els projectes aprovats.El Decret llei d'agilitació de tràmits té dos objectius bàsics vinculats entre si. D'una banda, l'agilitació dels procediments i actuacions relacionades amb el Pla de Recuperació, Transformació i resiliència finançat pels mecanismes europeus Next Generation i REACT; i, per un altre, "la modernització de l'administració valenciana per a abordar eficientment la reconstrucció de l'economia i corregir les febleses que s'han detectat en alguns procediments administratius"."La mobilització d'un volum tan important de recursos europeus, més de 140.000 per al conjunt d'Espanya en un període de temps reduït, exigeix comptar amb una administració moderna, àgil i capaç de respondre a l'execució de projectes", ha assenyalat Vicent Soler."El nostre objectiu amb aquest decret llei és abordar una revisió de la regulació continguda en diverses normes de caràcter horitzontal per a facilitar els processos de presa de decisions i de gestió dels fons públics, i accelerar tot el possible la recuperació econòmica, promovent alhora un procés de transformació estructural de l'administració", ha apuntat.

Nou seccions per a agilitar els fons europeus

El decret s'estructura en 9 seccions que atenen diversos àmbits d'actuació. En la primera secció es concreta l'àmbit d'aplicació i es disposa la tramitació urgent i preferent dels expedients relacionats amb fons europeus. De fet, en aquests expedients es reduiran en la meitat tots els terminis previstos per al procediment ordinari.Així mateix, en la segona i tercera secció s'estableix un règim de gestió econòmica financera especial per als fons vinculats al Mecanisme de Recuperació i Resiliència i al fons React-EU, com la tramitació anticipada de qualsevol mena de despesa o la limitació del control previ.Les seccions quarta, cinquena i sisena contenen normes destinades a facilitar la tramitació i gestió d'ajudes, subvencions i convenis, i la creació de consorcis per a la gestió i execució dels fons associats al Mecanisme de Recuperació, igual que ha fet el Govern central.Per part seua, la secció setena estableix diverses mesures de gestió dels recursos humans de l'Administració per a impulsar els projectes i també conté la regulació sobre la creació de llocs de treball de caràcter temporal, vinculats a aquests fons.La secció huitena inclou una sèrie de mesures per a fer efectiu l'impuls de la responsabilitat social en els procediments de contractació, com a clàusules per a la prevenció de conflictes d'interessos.I finalment, la secció novena fa referència als mecanismes de coordinació, seguiment i transparència, atés que tota la informació serà pública a través del portal de GVA Oberta. "Fem pública tota mena d'informació en línia d'expedients de contractació ordinaris i les iniciatives poden ser fiscalitzats en tot moment, la qual cosa representa un nivell d'informació inèdit fins que el Botànic va arribar al govern", ha destacat Soler.

Mesures de modernització

El decret també conté un altre bloc de mesures encaminades a la modernització dels procediments administratius comuns, necessaris per a fer front de forma més efectiva a la pandèmia.Així, per exemple, s'augmenten les possibilitats per a realitzar bestretes en cas d'ajudes directes a persones físiques, així com als ajuntaments; s'agiliten els tràmits de bases reguladores i es permet la seua publicació juntament amb les convocatòries per a reduir els terminis.També s'augmenten els supòsits en els quals podran prorrogar-se les subvencions per a evitar que circumstàncies sobrevingudes no provoquen la seua denegació."Tenim la responsabilitat, com a gestors públics, de donar resposta als problemes, necessitats i esperances dels ciutadans i per a això l'Administració ha de ser més eficient que mai, de manera que puga canalitzar i gestionar de manera àgil totes les iniciatives que contribuïsquen a la recuperació", ha conclòs Soler.
Destacats