Les ajudes per a l'economia social creixen un 126 % respecte a 2021 i un 250 % respecte a 2020 en el pressupost d'Economia Sostenible

La injecció de fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència per a projectes d'empreniment col·lectiu compta amb 7,5 milions

Guardar

Reunió del Consell Valencià de Cooperativisme
Reunió del Consell Valencià de Cooperativisme

Les ajudes per a l'economia social creixen un 126% respecte a 2021 i un 250% respecte a 2020 en el pressupost del pròxim any de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Aquest increment és possible gràcies a la injecció de fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència per a fomentar projectes d'emprenedoria col·lectiva que suposen un pressupost de 7,5 milions d'euros. Cal destacar que les convocatòries destinades a inversió en empreses d'economia social, després de les esmenes presentades pels grups parlamentaris del Botànic, aconsegueixen un total de 3,5 milions d'euros per a 2022. Això suposa un increment del 75% respecte al pressupost de 2021. Així s'ha després de les conclusions del Consell Valencià de Cooperativisme, celebrat aquest dimarts 28 de desembre.

El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha destacat l'evolució del pressupost de recursos públics destinats al foment de l'economia social "que continua creixent des de 2015 i que es consolida amb l'aprovació del Pla Fent Cooperatives 2021-2022".

"Aquest Pla- ha ressaltat el conseller- va suposar una aposta decidida pel foment del cooperativisme i l'economia social que es veu reflectida en el reforç en la dotació de les ajudes a l'economia social i el desenvolupament de noves línies per a nous projectes". De fet, la seua posada en marxa ha suposat un creixement del 75% en el volum de transferències de crèdit en la Direcció General d'Emprenedoria i Cooperativisme de la Conselleria d'Economia Sostenible.

El conseller també ha destacat el resultat de les subvencions de l'any 2021, ja que "el volum d'ajudes destinades a l'economia social, en pública concurrència, han aconseguit a un total de 657 cooperatives amb un important increment a la província d'Alacant".

Ajudes foment de l'emprenedoria col·lectiva

Així mateix, Climent ha anunciat ajudes per un import màxim de 7,5 milions d'euros destinades al reforç de l'emprenedoria col·lectiva en les empreses d'economia social de la Comunitat Valenciana.

El conseller ha explicat que aquestes ajudes tenen com a objectiu "impulsar la transformació ecològica i digital amb innovació social i amb perspectiva d'integració laboral i el foment de projectes d'emprenedoria col·lectiva que contribuïsquen a la fixació de població en territoris en situació o risc de despoblament i que afavorisquen l'economia verda i digital"

Beneficiàries, import i sol·licituds

Podran ser beneficiàries de les subvencions les persones que es constituïsquen com a personal treballador autònom o per compte propi, que siguen sòcies o col·laboradores de cooperatives i societats laborals.

També podran optar a les ajudes les cooperatives i societats laborals que tinguen el seu centre de treball i desenvolupen la seua activitat empresarial en la Comunitat Valenciana les entitats sol·licitants de la qual tinguen la condició de pimes.

L'import de la subvenció ascendirà a 5.000 euros a tant alçat per persona beneficiària incorporada com a sòcia o com a treballadora en règim d'autònom en l'àmbit de transformació digital i en l'àmbit de la transformació ecològica. Per a les cooperatives i societats laborals serà de 5.000 euros per entitat compromesa amb el manteniment de l'ocupació, que emprenga accions de transformació digital i ecològica.

Destacats