Labora ofereix a les empreses valencianes més de 27.000 euros per contractar a persones joves desocupades

Guardar

Una usuària del portal Labora
Una usuària del portal Labora

Labora oferirà incentius econòmics de més de 27.000 euros a les empreses valencianes que incorporen a la seua plantilla a persones joves (de menys de 30 anys) desocupades. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat aquest dimecres aquestes ajudes, que busquen fomentar la contractació indefinida per part d'empreses de la Comunitat  Valenciana de persones joves amb qualificació professional reconeguda.

Labora destina a aquestes ajudes més de 20 milions d'euros, que compten amb el cofinançament de la Unió Europea, a través del Fons Social Europeu Plus, i que confirmen la decidida aposta per la reactivació en el mercat laboral de les persones joves per part de Labora.

El termini del qual disposen les entitats privades que desitgen accedir al programa comença el dijous 23 de febrer i finalitza el 31 de maig. Les persones contractades han de comptar amb qualificació professional: llicenciatura o diplomatura universitària, grau universitari, doctorat, tècnic superior de Formació Professional, així com titulacions equivalents a les anteriors o certificat de professionalitat.

Els requisits que ha de complir la persona que vaja a ser contractada són estar inscrita en Labora i figurar com a beneficiària del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

L'import de la subvenció ascendirà a 27.216 euros. Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o persona amb discapacitat funcional, la quantitat pot arribar a 28.728 euros. En el cas que es tracte d'una persona amb discapacitat funcional severa, persona jove sota la guarda o tutela de la Generalitat, complint una mesura judicial derivada de la responsabilitat penal de persones menors d'edat, o dona jove víctima de violència sobre la dona, la quantitat ascendirà fins a 30.240 euros.

L'empresa o persona contractadora autònoma que reba la subvenció té l'obligació de mantindre la contractació de la persona jove durant almenys 24 mesos, amb el que es garanteix que el contracte tinga unes condicions mínimes d'estabilitat i de qualitat, que permeta contribuir a rebaixar les elevades xifres de desocupació juvenil, així com a la inserció laboral de les persones joves que compten amb una qualificació professional suficient. 

Avalem Joves Plus

Així mateix, el DOGV ha publicat també este dimecres les ajudes d’Avalem Joves Plus, que permetrà que quasi 1.200 persones joves tinguen l'oportunitat de treballar en entitats locals. Aquestes ajudes es dirigeixen a ajuntaments i als seus organismes autònoms municipals i mancomunitats, i consisteixen en contractacions de 12 mesos de joves també d'entre 16 i 29 anys d'edat.

La convocatòria d'aquestes subvencions posa a la disposició de les esmentades entitats 30 milions d'euros. El termini perquè sol·liciten la participació en aquest programa és de deu dies hàbils a partir del 23 de febrer.

S'estima que seran més de 300 les entitats locals que sol·licitaran la seua participació en aquesta convocatòria d'ocupació pública juvenil. Una vegada siguen concedides, les entitats locals seleccionaran a les persones joves que seran contractades, que hauran d'estar inscrites com a demandants d'ocupació en Labora i figurar com a beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

Col·lectiu prioritari   

Les persones joves són un dels col·lectius prioritaris tant per a Labora com per a la Unió Europea. El programa Avalem Joves, que atén les seues necessitats específiques, compta amb el cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Social Europeu Plus.

Per a complir amb els objectius d'atenció al col·lectiu de persones joves que la Unió Europea s'ha plantejat per al període 2021-2027, Labora destinarà el 45 % del total que té assignat a l'atenció a aquest col·lectiu.

D'aquesta manera es pretén que més de 5.000 persones joves puguen participar, amb la qual cosa ascendiran a més de 20.000 les persones que hauran pres part en aquestes ajudes des de l'any 2014, en què es van posar en marxa aquestes convocatòries.

Precisament els resultats aconseguits en anys anteriors animen a reforçar aquestes iniciatives, ja que s'ha comprovat que un de cada tres joves que han participat es troben treballant als sis mesos de finalitzar la seua participació.

D'altra banda, el percentatge de persones joves contractades que continuen d'en la mateixa empresa després dels dos anys que obliga l'ajuda aconsegueix el 85 % del total.

A més, també es realitzarà en Labora orientació en línia, amb cofinançament de la Unió Europea, per a realitzar itineraris d'orientació a totes les persones que preferisquen aquest tipus d'assistència, tenint els joves un especial protagonisme.

Per a inscriure's en Labora cal sol·licitar cita prèvia en el Espai Labora que li corresponga segons domicili. El personal orientador, per part seua, informarà dels tràmits necessaris per a donar-se d'alta com a beneficiari en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Arxivat a:

Destacats