La Xarxa Tourist Info enquesta als turistes que arriben a la Comunitat Valenciana durant l'estiu per avaluar la qualitat del servei

S'ha adoptat un protocol segons les indicacions de prevenció de la covid-19 i els turistes poden emplenar les enquestes telemàticament

Guardar

Grup de turistes a la ciutat de València
Grup de turistes a la ciutat de València
Turisme Comunitat Valenciana realitza des del passat 1 de juliol i fins al pròxim 15 de setembre, una enquesta de satisfacció del client amb la finalitat de conéixer l'opinió dels turistes que facen ús dels serveis d'atenció i informació turística oferits a través de les prop de 200 oficines de la Xarxa Tourist Info de la Comunitat Valenciana.L'enquesta té com a objectiu determinar el perfil del turista, però també el seu grau de satisfacció i la percepció de qualitat de servei que els usuaris de les oficines tenen de l'oferta turística dels destins de la Comunitat.Aquest estiu 2021 l'enquesta de satisfacció del client de la Xarxa Tourist Info torna als paràmetres anteriors a la pandèmia, incorporant dues preguntes sobre la percepció del turista respecte a les mesures de prevenció de la covid-19 en les Oficines Tourist Info i en les diferents destinacions turístiques adscrites a la Xarxa Tourist Info.Turisme Comunitat Valenciana ha distribuït en suport electrònic a totes les oficines de la Xarxa els qüestionaris en set idiomes que hauran de ser facilitats als turistes per a recaptar les seues opinions (valencià, castellà, anglés, francés, alemany, italià i neerlandés).El formulari avalua aspectes com la qualitat del servei rebut en l'oficina, la satisfacció de les expectatives respecte al destí, o la voluntat de tornar (fidelització) a la Comunitat.Cal assenyalar que durant aquest any s'ha adoptat un protocol per a la sol·licitud i recepció de les enquestes, segons les indicacions de prevenció de la covid-19, permetent una remissió i emplenament telemàtic del turista que visiten les Oficines Tourist Info, sense perjudici de les eines tradicionals.L'enquesta aportarà dades de gran interés per a conéixer com viatgen els nostres turistes i les característiques dels seus viatges, reserves, mitjà de transport utilitzat, composició del grup, allotjament o motivació de la visita.Els resultats permetran disposar d'informació sobre el perfil del visitant així com conéixer les característiques d'aquest: si reserva o no amb bestreta, quin mitjà de transport utilitza, si viatja sol o acompanyat, l'allotjament o motivació de la visita, entre altres.
Destacats