La recaptació de tributs cedits gestionats per la Comunitat Valenciana augmenta un 10,4% entre gener i setembre de 2016 i supera els 1.000 milions d'euros

Guardar

Valencia
Valencia

La Comunitat Valenciana és la tercera autonomia on més s'incrementa la recaptació de tributs cedits entre gener i setembre del 2016 respecte al mateix període de l'any passat. En concret, la variació interanual a la Comunitat és d'un 10'4%, només superada per Balears (amb un 19'1%) i Aragó (amb un 13'8%). En l'extrem oposat es troben La Rioja, Múrcia, Extremadura, Canàries i Castella-la Manxa, on la recaptació obtinguda va descendir. En concret, a La Rioja es va recaptar un 20,8% menys que l'any passat, un 8% menys a Múrcia, un 3,4% menys a Extremadura, un 3,1% menys a Canàries i 2% menys a Castella-la Manxa.

En termes absoluts, la Comunitat Valenciana és la quarta autonomia on més es va recaptar per aquest concepte, només superada per Catalunya, Andalusia i Madrid. En concret, entre gener i setembre, a la Comunitat es van recaptar 1.022 milions d'euros enfront dels 925 milions del mateix període de l'any anterior. On més es va recaptar va ser a Catalunya, amb 2.220 milions (un 9,4% més que en 2015), Andalusia amb 1.396 milions (un 9,2% més) i Madrid amb 1.256 milions (un 7,6% més que l'any passat).

Segons l'informe del Ministeri d'Hisenda, que arreplega dades provisionals, i prenent com a referència el conjunt de la recaptació dels tributs gestionats per les comunitats autònomes de règim comú que deixen fóra la Comunitat Foral de Navarra i el País Basc, entre gener i setembre, en tota Espanya es van comptabilitzar ingressos de 8.715 milions d'euros (+7,5%) mentre que a la Comunitat Valenciana es van recaptar 1.022 milions (+10,4%).

Per a Clara Ferrando, secretària autonòmica d'Hisenda, "la major recaptació d'impostos és una conseqüència directa de la major activitat econòmica, però també de l'increment de l'eficàcia de la política fiscal de la Generalitat i de la lluita contra el frau".

Deixant fóra Navarra i el País Basc que disposen d'un règim fiscal diferenciat, les comunitats autònomes de règim comú distingeixen entre els impostos gestionats per l'Estat i els que gestionen les autonomies. En el cas de l'IVA i l'IRPF, l'Estat cedeix a les Comunitats el 50% de la recaptació, mentre que transfereix el 58% dels impostos especials (la cervesa, alcohols, hidrocarburs i tabac). A més, les comunitats es financen amb els tributs que gestiona i recapta directament cada comunitat, com els impostos de transmissions patrimonials, actes jurídics documentats, patrimoni, successions i donacions i taxes sobre el joc.

Entre les partides més importants incloses en els impostos cedits destaca l'augment de la recaptació de l'impost de Transmissions Patrimonials. Si entre gener i setembre del 2015 a la Comunitat Valenciana es van recaptar 444 milions, en el mateix període del 2016 es van recaptar 531 milions (un 19,4% més). Pel que fa a l'Impost sobre Successions i Donacions, l'increment va ser d'un 26%, en passar dels 104 milions recaptats en 2015 als 132 milions del 2016. En els tributs sobre el joc, la recaptació va augmentar un 10,6%, en passar dels prop de 72 milions d'euros als més de 79 milions d'enguany entre gener i setembre.

"Sense deixar de reivindicar un nou sistema de finançament més just amb la Comunitat Valenciana que acabe amb el nostre dèficit estructural -afirma Clara Ferrando - hem d'optimitzar els escassos recursos amb els quals expliquem. Un dels objectius d'aquest Consell és millorar la nostra capacitat fiscal. Per a açò l'Institut Valencià d'Administració Tributària és un instrument clau i la seua labor està donant fruit en la gestió dels tributs propis i cedits."

Arxivat a:

Destacats