La Generalitat es posa al dia en tots els seus pagaments compromesos pendents fins al mes d'agost

Guardar

Palau-El Carmen
Palau-El Carmen

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic complix la Llei d'Estabilitat Pressupostària i reduïx el pagament mitjà als seus proveïdors per davall dels 60 dies que marca la llei de morositat. En concret, a finals de juliol els proveïdors de béns i servicis de l'Administració autonòmica estan cobrant de mitja a 37 dies, molt per davall dels 92 dies que tardaven a l'abril de 2015, últim mes de la legislatura de govern del PP en la Comunitat Valenciana. A més el període mitjà de pagament (PMP) en la Comunitat Valenciana s'ha col·locat per davall del termini de 59 dies que tarda l'Estat a pagar als seus proveïdors.

La secretària autonòmica d'Hisenda, Clara Ferrando, ha volgut destacar "el gran esforç que està fent la Generalitat per pagar totes les factures pendents i reduir el temps que tarden a cobrar els nostres proveedores". "Es un compromís d'este Govern i una prova de bona gestió, a pesar de l'ofec financer a què ens sotmet el Ministre d'Hacenda, Cristòbal Montoro, i a les seues amenaces", ha indicat.

Cal recordar que, amb data 13 de juny, des del Ministeri d'Hisenda que dirigix Cristóbal Montoro, el secretari d'Estat d'Administracions Públiques, Antonio Beteta, va enviar una carta a la Generalitat indicant que "dado que d'acord amb les últimes dades publicats relatius al mes de març de 2016, s'ha superat durant dos mesos consecutius el termini màxim previst de 60 dies (…) , es comunica l'inici de l'adopció de mesures automàtiques de corrección", la qual cosa -ha assenyalat Ferrando- "constituix amenaces en tota regla de l'Executiu". Clara Ferrando reconeix que la Generalitat "tenía en el mes d'abril passat un PMP situat en 73 dies. S'incomplia la llei perquè el Ministeri ens retenia la transferència del FLA, però cal recordar que al març i abril de 2015, quan governava el PP, el pagament mitjà es va situar en 99 i 92 dies, molt més per damunt del termini legal, i Beteta mai va enviar una carta en eixos términs".

Segons la Llei d'Estabilitat Pressupostària, superar durant més de dos mesos consecutius un PMP de més de 60 dies implica l'adopció d'un acord de no disponibilitat que reduïx la capacitat pressupostària de la Generalitat, que necessitaria l'autorització de l'Estat per a realitzar operacions d'endeutament, quelcom que ja els ha ocorregut a les comunitats d'Aragó i Extremadura, intervingudes pel Ministeri d'Hisenda des de fa meses.

Desde la Secretaria Autonòmica d'Hisenda s'ha volgut destacar que els pagaments als servicis fonamentals estan al dia. Pel que fa a la farmàcia de recepta, el pagament es realitza a 60 dies, mentres que els pagaments a la dependència s'executen a mes complit. En la resta de servicis socials s'han pagat totes les factures confirmades pendents en ajudes als ajuntaments, i en Educació s'han realitzat tots els pagaments comptabilitzats tant en col·legis públics com concertats. A més en les universitats s'han començat a pagar les subvencions de gener de 2016 i tan sols es tenen pendents dos mensualitats de la transferència ordinària. En total, este estiu s'han carregat en compte 600 milions d'euros per a pagar deutes pendents de cobrament.

"Es especialment important, pel caràcter d'urgència que té, el que hàgem abonat els 3 milions d'euros que es devien als proveïdors de l'Institut Valencià d'Acció Social (IVAS) , ha destacat Clara Ferrando. Eren factures pendents amb xicotetes i mitjanes empreses que treballen per als sectors més desfavorits de la societat. "El IVAS era un organisme en situació caòtica quan arribem al govern i ara als seus proveïdors se'ls paga en el termini de 30 dies, com a marca la ley", hi ha assenyalat.

Destacats