La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives regula les ajudes a entitats per a Estades Vacacionals

Guardar

igualdad y politicas inclusivas
igualdad y politicas inclusivas

La Vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha publicat este dimarts en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) les Bases reguladores del programa d'ajudes per a la realització d'estades vacacionals dirigides a persones amb diversitat funcional intel·lectual y/o paràlisi cerebral infantil.

La Generalitat, a través de l'Institut Valencià d'Acció Social (IVAS) , promou ajudes econòmiques de caràcter institucional, a les que se sumen les destinades a l'atenció de programes d'estades vacacionals, l'objecte de les quals és afavorir la integració comunitària d'este col·lectiu facilitant la relació amb altres persones a través de recursos normalitzats.

A estes subvencions poden acollir-se entitats i associacions sense ànim de lucre, que estiguen inscrites en el Registre de Titulars d'Activitats, Centres i Servicis d'Acció Social de la Conselleria, i que promoguen la inserció social amb este tipus de programes.

Després de la publicació de les bases reguladores s'ha previst que la Resolució de la convocatòria d'ajudes es publique en el DOCV en els pròxims dies.

Es convocaran 1.250 places. D'estes, 610 són subvencionades per a persones amb diversitat funcional intel·lectual lleugera o moderada, 410 per a persones amb diversitat funcional intel·lectual severa o profunda i persones amb paràlisi cerebral infantil, mentre que les 230 restants es destinaran a persones amb diversitat funcional intel·lectual, majors de 8 anys i menors de 18 anys.

Així mateix, i a fi d'evitar major perjuí a les entitats beneficiàries, s'ha ampliat el termini de sol·licitud perquè disposen del temps suficient per a acollir-se a estes ajudes.

La demora en la publicació de l'Orde d'estes bases i de la convocatòria d'ajudes s'hi ha a causa de l'aplicació de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que requereix un complex procés burocràtic.

Les Estades Vacacionals contribueixen a millorar la qualitat de vida i faciliten la igualtat d'oportunitats de les persones amb diversitat funcional, a fi d'aconseguir una més autonomia personal i garantir el dret de totes les persones a accedir, amb igualtat de possibilitats, a tots els àmbits de la vida pública i social.

Destacats