La Conselleria d'Economia Sostenible anima el sector comercial valencià a participar en el període de consultes del PATSECOVA

Guardar

economia sostenible
economia sostenible

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball mantindrà fins al mes d'octubre la consulta i participació pública de la versió preliminar del Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA), iniciada el passat 3 de juny. L'objectiu és facilitar l'accés a tota la informació d'aquest pla i conéixer el nombre més gran possible d'opinions dels representants del sector, experts i de la ciutadania en general, respecte de les actuacions que el Pla preveu, i es pot consultar al seu web.

El PATSECOVA defineix els criteris, directrius i orientacions territorials perquè l'ordenació comercial es desenvolupe de forma coherent amb la planificació territorial, assegurant els objectius de qualitat de vida, desenvolupament sostenible i protecció del paisatge.

El director general de Comerç i Consum, Natxo Costa, ha animat especialment al sector comercial valencià a participar en aquest període de consultes, ja que "el pla dóna resposta a una vella reivindicació d'aquest sector que, durant anys, a través de les seues organitzacions empresarials, ha demandat el desenvolupament d'un instrument que conciliara la planificació comercial amb el territori, preservant les característiques definitòries del que s'ha donat a cridar model comercial valencià".

En aquest sentit, ha explicat que el pla "ha de servir per a potenciar aquest model comercial basat en la diversitat, la proximitat i l'equilibri entre formats, que ajuda a la generació de qualitat de vida, la vertebració territorial, la cohesió social i la revitalització dels barris i centres de les ciutats. A més, el pla incorpora a aquest model valors ecològics, paisatgístics i culturals del territori, així com nous valors socials i preferències dels consumidors".

PATSECOVA

El PATSECOVA afecta tot el territori de la Comunitat Valenciana i se centra en l'ordenació territorial de les activitats comercials minoristes. El sector comercial detallista valencià, genera, juntament amb el transport i l'hostaleria, el 22% del VAB regional i està compost per més de cinquanta mil empreses que desenvolupen la seua activitat en més de 64.000 locals. Aquest important sector econòmic genera 11 de cada 100 llocs de treball a la Comunitat i el 10,6% del volum de negoci del comerç minorista espanyol.

El pla delimita les àrees comercials de la Comunitat Valenciana segons criteris d'accessibilitat territorial, capacitat i força d'atracció que exerceixen les ciutats i als criteris funcionals, orogràfics, urbanístics, històrics, mediambientals, socioculturals i visuals. Per a això es defineix una jerarquització de municipis segons la seua importància comercial, anomenat Sistema Nodal de Referència Comercial, amb la qual es pretén aconseguir una adequada distribució dels futurs equipaments comercials.

A més a més, el PATSECOVA incorpora mesures tendents a què el comerç tinga una consideració singular en el planejament urbanístic dels municipis, estableix condicionaments i limitacions en el desenvolupament de nou sòl comercial i incorpora la figura de les Àrees Comercials Estratègiques. Aquestes àrees són àmbits situats en localitzacions selectives, el desenvolupament, regeneració o requalificació de les quals són prioritaris per a la vertebració comercial del territori de la Comunitat.

El pla també estableix que en l'aprovació dels nous projectes comercials primarà l'interés general segons criteris de sostenibilitat territorial, social i ambiental, imposant majors condicionants a aquells projectes que preveuen majors afeccions territorials.

Tanmateix, el PATSECOVA incorpora un pla d'actuacions que permetrà intervenir en els àmbits on es desenvolupa el comerç urbà. Per a això es promou la realització de plans d'acció comercial, plans d'urbanisme i de dinamització comercial, així com actuacions concretes dirigides a revitalitzar, rehabilitar i aportar qualitat als equipaments i infraestructures comercials tradicionals, com són els mercats municipals i els mercats ambulants. També incorpora mesures per catalogar, reconéixer i protegir, per primera vegada a la Comunitat Valenciana, als comerços històrics o emblemàtics.

A més, el pla persegueix reduir l'impacte mediambiental de l'activitat comercial. Per això preveu la posada en marxa d'iniciatives per promoure la responsabilitat ambiental entre les empreses del sector, mesures de mitigació exigibles a nous projectes, així com accions per impulsar models de consum més responsables entre la ciutadania.

Quan finalitzen les consultes sobre l'estudi ambiental i territorial estratègic, la Conselleria d'Economia Sostenible realitzarà un informe sobre les propostes, observacions i suggeriments que s'hagen presentat, incorporant les que es consideren adients a la proposta de pla.

Destacats