L'Ivace concedeix més de 2 milions d'euros en ajudes als plans de seguiment del Programa Tutories d'Internacionalització

Guardar

 Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial
Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial
L'Institut valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) ha concedit ajudes per valor de 2,01 milions d'euros a 76 empreses valencianes per al desenvolupament de plans de seguiment del Programa de Tutories d'Internacionalització.La directora general d'Internacionalització, María Dolores Parra, ha explicat que amb aquesta ordre d'ajudes "es dona suport a la posada en marxa, desenvolupament, execució i seguiment dels plans de tutories d'internacionalització en el marc del programa Xec Tutories", un programa de consultoria estratègica que permet a l'empresa iniciar la seua exportació o revisar i millorar la seua estratègia en l'exterior."Amb aquesta ordre d'ajudes ampliem el nostre suport i subvencionem el 50% del cost del pla d'internacionalització a les empreses que han format part del programa de Xec Tutories durant els anys 2017, 2018, 2019 i 2020", ha indicat.A més, segons ha destacat María Dolores Parra, s'ha fet un esforç per agilitar la concessió de la present convocatòria perquè les empreses tinguen la certesa del suport i puguen executar les accions previstes amb la seguretat de comptar amb ajudes de fins al 50% del cost del pla".Aquesta línia d'ajudes compta amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), en un percentatge del 50%, a través del Programa Operatiu Feder de la Comunitat Valenciana 2014-2020. En estar en la seua fase final d'execució aquesta ordre d'ajudes és susceptible de ser finançada a través del següent període 2021-2027.Un total de 82 empreses han sol·licitat aquestes ajudes de manera telemàtica, amb la concessió a un total de 76 projectes.

Costos subvencionables

Es consideren costos subvencionables per aquesta ordre d'ajudes aquells que resulten necessaris per a la posada en marxa, desenvolupament, execució i seguiment dels plans de tutories aprovats per l'Ivace en els exercicis 2017 a 2020 l'import total dels quals no supere el límit de 100.000 euros.Així, estan incloses despeses de consultoria necessàries per al seguiment i execució del pla, despeses de desplaçament i allotjament en mercats exteriors necessaris per a abordar l'execució del pla, creació de web dirigida a l'entorn internacional o adaptació d'aquesta, així com les despeses de material promocional, catàlegs, fullets i cartelleria diversa.També s'inclou la publicitat en mitjans estrangers, portals o directoris en línia i mercats electrònics internacionals així com comunicació en línia i off-line relacionada amb el desenvolupament de campanyes de comunicació internacionals resultants del pla treballat en la tutoria.Així mateix es donen suport a les despeses de contractació d'una persona amb especialització vinculada a l'àmbit de la tutoria realitzada. Per a les empreses d'indústries creatives i culturals s'admetran també les despeses d'un o una professional o d'empresa externa contractada a aquest efecte.A tot això s'uneixen les despeses vinculades a accions de promoció en l'exterior necessàries per a l'execució del pla resultant de la tutoria realitzada, així com les despeses vinculades a accions de promoció internacional necessàries per a l'execució del pla resultant de la tutoria realitzada que se celebren en mercats exteriors.Així mateix es considera elegible la participació en certàmens internacionals celebrats en l'estat espanyol i fora d'ell. Així com la compra de plecs i traducció de documents, i despeses directament relacionades amb la contractació pública exterior, el registre de marca en països fora de la Unió Europea.En el cas del Regne Unit, s'inclouen despeses de consultoria o de formació relatives a nous controls, tramitació duanera o accessos limitats que puguen variar els seus processos de fabricació i de logística.
Destacats