L'esborrany de l'avantprojecte de Llei de la Renda Valenciana d'Inclusió acaba la seua fase de consulta ciutadana amb una àmplia participació social

El delegat del Consell per al Model Social Valencià ha participat en l’Observatori per a la Defensa dels Drets de les Persones en Situació de Vulnerabilitat. A més, les entitats d’acció social, sindicats i ajuntaments han participat en el període de participació en l’elaboració de l’esborrany de la llei, presentant al voltant de 135 al·legacions

Guardar

anteproyeto Ley de la Renta Valenciana de Inclusión
anteproyeto Ley de la Renta Valenciana de Inclusión

El delegat del Consell per al Model Social Valencià, Xavier Uceda, ha destacat l'àmplia participació social que s'ha produït en el període d'exposició pública de l'esborrany de l'avantprojecte de la Llei de la Renda Valenciana d'Inclusió i ha destacat que això "és una prova del gran interés ciutadà que genera este text legal" que s'ha elaborat des de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Uceda ha participat este dimecres en l'Observatori per a la Defensa dels Drets de les Persones en Situació de Vulnerabilitat, organitzat per la Sindicatura de Greuges, i en el qual el delegat del Consell per al Model Social Valencià ha presentat l'esborrany de la llei que regula esta nova prestació, que substituirà a la Renda Garantida de Ciutadania.

La nova prestació, a més de garantir la prestació econòmica, assegura el dret a la inclusió social mitjançant la intervenció des dels serveis socials municipals i la col·laboració d'entitats socials del territori.

El delegat del Consell ha explicat que, durant les setmanes en què el text ha estat publicat en la pàgina web de la conselleria, s'han rebut fins a 135 al·legacions, realitzades fonamentalment des d'entitats d'acció social, sindicats, col·legis i col·lectius professionals, ajuntaments, i també des de la ciutadania particular, i ha destacat que cap d'elles planteja una modificació substancial de la llei, encara que sí alguna millora concreta, la qual cosa al seu judici demostra que les propostes del Consell estan en plena sintonia amb el que planteja la societat.

Del total d'al·legacions presentades, el 27% han sigut acceptades i integrades directament en el text de l'avantprojecte de llei, mentre que el 12% passaran a desenvolupament reglamentari i el 10% ja es trobaven recollides en el text de l'avantprojecte.

La major part de les aportacions realitzades, en concret el 45%, han fet referència al Títol I, en el qual es defineixen les característiques de les quatre modalitats de Renda Valenciana d'Inclusió previstes (Renda d'Inclusió Social, de Garantia d'Ingressos Mínims, Complementària de Rendes del treball i Complementària de Prestacions), així com els requisits d'accés, el càlcul de la prestació i els imports de cadascuna de les modalitats, en funció del nombre de membres de la unitat de convivència.

Li segueixen en importància les al·legacions presentades al Títol II, que fa referència als instruments d'Inclusió Social i d'Inserció Laboral, que ha rebut el 17% de propostes.

Respecte a la tipologia d'al·legacions presentades, el 49% ho han sigut d''addició', mentre que solament el 9% ho ha sigut de 'supressió'. La resta, fins al 42%, han proposat 'modificacions' en la redacció del text.

Quant a l'origen de les al·legacions, estes han provingut en la seua majoria (48%) dels sindicats (CC.OO. i UGT), mentre que les entitats d'acció social han realitzat un 38% de les al·legacions.

Algunes de les al·legacions han permés incorporar o flexibilitzar algun dels requisits amb l'objecte de garantir la seua protecció social des de la llei, especialment a les persones més vulnerables com els joves extutelats i extutelades de la Generalitat, persones amb diversitat funcional, refugiades, etc.

Uceda ha destacat que la implicació personal de la vicepresidenta ha fet que es declare d'urgència la tramitació de la Llei i s'haja constituït ja la Comissió responsable de redactar el reglament que permetrà dissenyar els procediments i garantir la seua aplicabilitat en temps més breu possible.

La Renda Valenciana d'Inclusió

La nova llei permetrà que esta ajuda tinga "caràcter indefinit, quan la situació de la persona que la sol·licite es mantinga en el temps", i al mateix temps, ampliarà els requisits per a poder demandar-la, ha recordat el delegat del Consell.

Entre les millorances que aportarà la nova normativa, es troba la flexibilització dels requisits "pel que arribarà a més persones". De fet, ha assenyalat, serà necessari només un any d'empadronament, enfront dels 24 mesos actuals, exigint únicament la residència efectiva a la Comunitat Valenciana per a tenir dret a esta, amplia l'edat per a poder sol·licitar-la a 18 anys i, alhora que s'elimina el límit d'edat per a percebre-la, quan ara era només per a persones d'entre 25 i 65 anys.

Cal recordar també que l'import d'esta serà de 531 euros en el cas d'un titular, enfront dels 385 actuals, tant en els casos en què la persona no necessite un itinerari d'inserció o d'acompanyament com en els quals sí que ho requerisca i, en este últim cas, si el sol·licitant renuncia voluntàriament a realitzar-ho mantindrà l'ajuda, però es reduirà fins als 266 euros.

Destacats