Es compleix un any de l'estratègia 6.25 de Mercadona per a la reducció del plàstic

Guardar

Les noves papereres per a reciclar de Mercadona
Les noves papereres per a reciclar de Mercadona

Mercadona, fidel al seu compromís "Sí a continuar cuidant el Planeta", a més de reforçar els seus sistemes ja consolidats de reutilització i reciclatge d'envasos comercials, desenvolupa des de fa dos anys l'Estratègia 6.25 per a la reducció del plàstic i l'adequada gestió dels seus residus.

L'estratègia consta de sis accions concretes per a aconseguir en 2025 un triple objectiu: reduir un 25% de plàstic en els seus envasos, que tots els envasos de plàstic siguen reciclables i reciclar tot el seu residu plàstic.

Amb aquest objectiu, la companyia ja ha eliminat les bosses de plàstic d'un sol ús en totes les seccions, que ha substituït per bosses compostables (evitant 3.200 Tn de plàstic a l'any); així com ha eliminat els productes d'un sol ús de plàstic d'un sol ús, que ha substituït per parament sostenible fabricat amb materials més respectuosos amb el medi ambient (reducció de 3.000 Tn de plàstic a l'any). Durant els pròxims anys els envasos que utilitzarà la companyia seran reciclables i continuarà reduint el plàstic en els envasos de marca pròpia en col·laboració amb els seus proveïdors. A més, la companyia proporcionarà informació als "Caps" (clients) sobre reciclatge per a impulsar i facilitar la separació de residus tant a les botigues com en les llars.

Per a dur a terme la reducció de plàstic en els seus envasos, l'empresa està aplicant diferents estratègies com l'eliminació del plàstic que no aporta valor, la substitució per altres materials (sempre que no afecte la qualitat i seguretat alimentària), la reducció, la reutilització o la incorporació de material reciclat en la seua composició per a disminuir l'ús de materials verges i fomentar l'economia circular.

Mercadona ja ha fet múltiples canvis, com per exemple canviar la bossa de plàstic per caixa de cartó en tota la categoria de càpsules de café Hacendado, a més de reduir el plàstic en les mateixes càpsules, la qual cosa suposa una reducció total de 783 Tn/any. L'envàs de les tauletes de Chocolate Classic Hacendado també ha canviat de plàstic a paper, reduint així 35 Tn/any; o les bosses d'entrepà, abans de plàstic i ara de paper, que suposen una reducció de 186 Tn/any. La categoria d'ambientadors de varetes també ha sigut modificada íntegrament i el canvi a envàs de vidre suposa una reducció de 160 Tn/any. Són múltiples els exemples de reducció que la companyia està impulsant, buscant sempre opcions més sostenibles en la seua aposta per fomentar l'economia circular i la reutilització dels materials i recursos.

La companyia invertirà més de 140 milions d'euros en l'Estratègia 6.25, un pas avant en el seu compromís de continuar cuidant el Planeta

En l'últim any la companyia ja ha complit amb les dues primeres accions del pla i amb el compromís de convertir tots els seus centres en Botigues 6.25 en menys d'un any, la qual cosa ha suposat una inversió de 30 milions d'euros.

El desenvolupament de l'Estratègia 6.25 comporta modificacions en diferents processos de la companyia, des del redisseny dels envasos del futur en coordinació amb els proveïdors, a l'adaptació de les botigues i la logística, la gestió de residus, etc. En total, Mercadona té previst invertir més de 140 milions d'euros en els pròxims quatre anys per a dur a terme tots els moviments que formen part aquesta estratègia.

En set mesos, i malgrat la situació provocada per la crisi sanitària, l'empresa ha transformat totes les seues botigues al nou model 'Botiga 6.25', que ofereix als Caps informació sobre reciclatge, noves bosses de secció, pictogrames indicatius en els envasos per a facilitar la correcta separació, noves papereres per a reciclar en les seccions, en les entrades i en la secció de 'Listo para Comer'. A més, per a aquest nou model s'ha millorat el sistema de gestió de residus, i s'ha ampliat amb la recollida de càpsules de café.

Cal destacar l'esforç de la companyia per desenvolupar una correcta gestió dels residus que es generen a les botigues. Gràcies a la logística inversa i al seu model de gestió d'envasos comercials, Mercadona ha pogut reciclar, només en 2020, 12.000 Tn de film plàstic, de les quals 3.000 tones són reutilitzades per a elaborar les bosses reutilitzables de compra, i evitar l'ús de més de 180.000 tones a l'any de materials d'un sol ús.

Els sistemes de reutilització i reciclatge ja consolidats en l'empresa, les seues estratègies de prevenció del desaprofitament alimentari i redistribució d'excedents i l'Estratègia 6.25, fan que Mercadona recupere anualment més de 250.000 tones de materials reciclables que passen a ser de nou matèries primeres en cicles productius i permeten avançar de manera eficient, i en col·laboració amb els Caps, cap a l'Economia Circular.

La cadena va començar a treballar en l'Estratègia 6.25 en 2019 implicant a tots els treballadors de l'empresa en el repte de Continuar Cuidant el Planeta i fent més sostenibles diferents processos de la cadena de muntatge. En aquest sentit, l'empresa compta amb un equip de treball que coordina totes les àrees d'actuació de l'estratègia i està format per treballadors i treballadores dels diferents processos de la companyia com a Botigues, Prescripció, Informàtica, Compres, Logística, Jurídic, Financer, Relacions Externes i Obres.

L'empresa anirà facilitant informació sobre l'Estratègia 6.25 en la secció 'Cuidem el Planeta' de la seua web corporativa; on, a més, "El Cap" trobarà contingut sobre reciclatge, sostenibilitat i el compromís mediambiental de Mercadona; també visible en la memòria de Medi Ambient de la companyia.

Arxivat a:

Destacats