El Jurat Econòmic-Administratiu resol prop de 280 reclamacions en els primers nou mesos de 2021

Vicent Soler ha visitat aquest òrgan que s'encarrega de la revisió de l'actuació administrativa tributària de la Generalitat

Guardar

vicent soler corts
vicent soler corts
El Jurat Econòmic-Administratiu de la Generalitat Valenciana, dependent de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, ha resolt un total de 280 reclamacions en els primers nou mesos de 2021. Així ho ha confirmat el titular de la Conselleria, Vicent Soler, durant la seua visita a les noves instal·lacions de l'organisme, on ha destacat l'"agilitat" amb la qual el tribunal està resolent actualment els expedients, permetent que al llarg del mes de setembre es resolguen ja peticions registrades en els mesos de juny i juliol.En concret, fins al mes d'agost s'havien resolt 240 reclamacions i està previst que es resolguen 40 reclamacions més a la conclusió del mes de setembre.Vicent Soler ha visitat el Jurat Econòmic-Administratiu acompanyat pel sotssecretari de la Conselleria, Daniel González Serisola, i pel president d'aquest, Eduardo Roca, per a realitzar un seguiment de la situació d'aquest òrgan, encarregat de la revisió de l'actuació administrativa tributària de la Generalitat i conéixer la situació en la qual es troben les reclamacions presentades.Tal com han confirmat des de l'organisme, al llarg de 2021 s'han registrat un total de 317 reclamacions relacionades, principalment, amb les taxes sanitàries (255, el 80,4%) seguida de les reclamacions per actuacions de l'Agència Tributària Valenciana (ATV) en recaptació d'ingressos de dret públic no tributari (22, el 6,9%) i pel cànon de sanejament (18, el 5,7%).No obstant això, el Jurat també ha registrat reclamacions vinculades les taxes portuàries, recaptació d'ingressos de dret públic d'administracions locals i altres taxes.El Jurat Econòmic-Administratiu és un òrgan administratiu col·legiat que resol les reclamacions economicoadministratives que s'interposen, en matèria de tributs propis, contra els actes administratius tributaris i determinades actuacions dels particulars en matèria tributària susceptibles de reclamació, així com contra les actuacions executades per l'ATV que determine la legislació vigent.Des de la seua creació en 2019, quan es va convertir en òrgan administratiu independent de la direcció general de Tributs i Jocs, s'ha aconseguit reduir terminis de resolució; oferir una major qualitat tècnica de les resolucions; col·legialitat en la resolució, ja que tots els membres del jurat participen en la decisió resolutòria, la qual cosa augmenta la seua imparcialitat i visualització externa, des de l'aparell administratiu de les diferents conselleries, des dels òrgans judicials i des dels mateixos contribuents.En l'actualitat, el Jurat s'encarrega de conéixer les reclamacions economicoadministratives i dels recursos extraordinaris de revisió d'actes administratius ferms relacionats amb els tributs propis de la Generalitat; actuacions de recaptació de l'ATV respecte a ingressos de dret públic de la Generalitat de naturalesa no tributària, així com respecte a ingressos de dret públic de titularitat de les administracions locals assumides per delegació o conveni.

Arxivat a:

Destacats