El Govern transfereix a la Comunitat Valenciana 980 milions del fons extraordinari i altres 420 arribaran al novembre

Guardar

monedas billetes
monedas billetes
El Ministeri d'Hisenda transferirà aquest divendres a les Comunitats Autònomes i a Ceuta i Melilla el 70 per cent del fons extraordinari de 13.486 milions d'euros d'acord amb els criteris de població ajustada, segons es va decidir en l'últim Consell de Política Fiscal i Financera celebrat el passat 28 de juliol. El lliurament que s'efectua aquest divendres ascendeix a 9.440 milions d'euros, dels quals a la Comunitat Valenciana arribaran980. Els 420 milions restants s'ingressaran al novembre.La resta del fons, l'equivalent al 30% del total, és a dir, els 4.046 milions d'euros, es distribuirà el mes vinent de novembre, segons els acords. Aquesta transferència addicional i extraordinària a les CCAA, que es troba al marge del sistema de finançament, ja s'havia comunicat als governs regionals en la tardor de 2020 i estava contemplada en els Pressupostos Generals de l'Estat de 2021.Amb aquest fons, l'objectiu del Govern és que l'Estat central assumisca una part important del dèficit autonòmic i que, d'aquesta manera, les CCAA compten amb més marge de maniobra i major liquiditat per a fer front a les conseqüències econòmiques de la pandèmia i perquè puguen prestar "amb qualitat" els serveis públics lligats a l'Estat del Benestar.La distribució d'aquests recursos entre les CCAA i les Ciutats Autònomes es realitza amb el criteri de població ajustada. És la fórmula per la qual la major part de governs regionals va optar quan el Ministeri d'Hisenda, sota el principi de la cogovernança i buscant el "màxim consens", va obrir un procés de diàleg amb les autonomies per a conéixer quin criteri de repartiment preferien aplicar per a distribuir el fons.En concret, d'acord amb el Reial decret aprovat a l'agost, el criteri que se segueix per a les comunitats de règim comú és la població ajustada definitiva de 2020, calculada d'acord amb les variables i ponderacions previstes en la Llei 22/2009, per la qual es regula el sistema de finançament.L'assignació a País Basc i Navarra respon a la població ajustada de 2020 que resultaria d'aplicar a totes les CCAA, incloses les forals, les variables i ponderacions previstes en la Llei 22/2009. Finalment, a Ceuta i Melilla se'ls ingressarà un total de 10 milions d'euros i, per tant, 7 milions en aquest primer lliurament de hui.

UN FINANÇAMENT RÈCORD

Segons el Govern, "aquest fons extraordinari se suma a uns lliuraments a compte rècord del sistema ordinari de finançament, que ascendeixen enguany a 105.589 milions d'euros i que en 2022 creixeran més d'un 6% fins a marcar una nova fita històrica en depassar els 112.000 milions d'euros, una dada que és reflex de la reactivació de l'economia que han afavorit les mesures que va adoptar el Govern per a lluitar contra la crisi provocada per la pandèmia".A més, en aquest 2021 les CCAA han rebut 7.000 milions per a ajudar a reforçar la solvència de pimes i autònoms afectats per la crisi sanitària i també han percebut transferències a càrrec dels recursos comunitaris: 8.000 milions d'euros del fons REACT, al que cal sumar que ja s'han distribuït més de 7.500 milions del Pla de Recuperació en les diferents conferències sectorials.Amb vista a 2022, els territoris també comptaran amb recursos extraordinaris al marge del sistema de finançament. Així, segons la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va transmetre als consellers autonòmics en l'últim Consell de Política Fiscal celebrat a la fi de juliol, les CCAA rebran una transferència addicional d'uns 3.900 milions d'euros per a cobrir les liquidacions negatives de 2020 i, a més, els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022 incorporaran una partida d'uns 3.100 milions d'euros amb els quals l'Estat compensarà el perjudici econòmic que va suposar el canvi normatiu en l'IVA aprovat pel Govern de Mariano Rajoy.

Arxivat a:

Destacats