El Consell aprova el Decret llei de Mesures Urgents en Resposta a l'Emergència Energètica i Econòmica originada per la guerra d'Ucraïna

El decret incorpora la possibilitat d'increments del 30% de la Renda Valenciana d'Inclusió i permetrà reduir en un any el temps de tramitació de les autoritzacions per a la instal·lació d'energies renovables

Guardar

Autobús de refugiados de Ucrania de Juntos por la Vida
Autobús de refugiados de Ucrania de Juntos por la Vida

El Consell ha aprovat el text definitiu del Decret llei de Mesures Urgents en Resposta a l'Emergència Energètica i Econòmica originada per la guerra d'Ucraïna, que té com a objectius principals aconseguir la sobirania energètica i ajudar econòmicament a les famílies i persones més vulnerables, així com donar suport als sectors industrials i empreses més afectades per l'actual context mundial.

Aquest nou text del Decret llei, que substitueix a l'aprovat el passat dia 1 d'abril, ha sigut publicat aquest mateix divendres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La norma ha sigut impulsada de manera transversal des de diferents àrees del Govern valencià, en incloure diverses iniciatives de caràcter administratiu, econòmic i social.

En aquest sentit, en el decret llei s'estableixen mesures per a rellançar la creació de noves instal·lacions d'energies renovables, especialment les plantes eòliques i fotovoltaiques, a més d'iniciatives socials per a ajudar a les famílies i persones més vulnerables.

Quant a les mesures socials, es modifica la Llei de Renda Valenciana d'Inclusió de manera que s'estableix un increment de fins al 30% de la prestació econòmica reconeguda per a sufragar les despeses de lloguer o hipoteca de l'habitatge habitual de la persona destinatària de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI), així com per a garantir l'accés als subministraments energètics bàsics, sempre que no reba cap quantia pel mateix concepte procedent de qualsevol Administració.

Per a les persones destinatàries de la RVI que no tinguen cap despesa relacionada amb l'habitatge, l'increment serà d'un 15% per a garantir els drets energètics, i un import mínim de 50 euros en aquelles unitats de convivència que tingueren ingressos i no superen l'import màxim establit per a cada modalitat.

L'objectiu és garantir els drets energètics de les famílies i les persones afectades.

Així mateix, aquest decret llei simplifica els procediments administratius i elimina traves burocràtiques per a impulsar la instal·lació de plantes d'energia renovables. Es preveu que, amb aquesta nova normativa, es puga arribar a reduir el temps de tramitació en un any, la qual cosa suposa un avanç per a comptar amb una major capacitat energètica renovable en la Comunitat Valenciana, d'acord amb els objectius mediambientals, energètics i climàtics de la Unió Europea per a 2030.

En l'àmbit de les energies renovables, s'estableix a més una ocupació per a implantar instal·lacions d'energia renovable del 3% de la superfície del sòl no urbanitzable comú de cada municipi, establint criteris de ponderació amb l'objectiu d'incentivar que aquestes instal·lacions se situen en sòls de menor valor agrològic.

Igualment, es facilita la posada en marxa d'instal·lacions d'energia renovable que ocupen menys de 10 hectàrees incrementant la participació dels ajuntaments, encarregats de realitzar els informes pertinents. A més, s'afavoreix la implantació de centrals fotovoltaiques d'iniciativa pública.

D'altra banda, es reforça l'agilitació normativa per a les plantes d'energies renovables de menys de 10 MW, que ara tindran una tramitació d'urgència i s'incorporen també canvis normatius d'agilitació per a plantes amb menor capacitat. Igualment, s'afavoreix la instal·lació de plantes públiques de generació d'energia verda en els municipis i s'incorpora la possibilitat de declaració energètica/estratègica per a projectes singulars que puguen ser d'interés o ben econòmic, energètic o ambiental.

Suport a la indústria ceràmica

Així mateix, el decret llei inclou mesures de suport econòmic als sectors més afectats per la crisi provocada per la guerra, com el ceràmic. En aquest sentit, s'agiliten els tràmits en les explotacions d'argiles industrials pel procediment d'urgència, sempre que el destí siga la indústria del taulell de la Comunitat Valenciana i durant un període màxim de dos anys.

El decret inclou, d'altra banda, modificacions normatives que afecten, per exemple, al pla Edificant de construcció i adequació d'infraestructures educatives i que estan relacionades amb l'increment de preus de materials d'obres. A aquest efecte s'estableix que, en els casos en què el finançament concedit resulte insuficient per a satisfer la revisió de preus excepcional, aquest finançament siga augmentat automàticament amb l'import necessari.

Quant a les accions del Consell per a l'impuls dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, es determina que les subvencions podran lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 100%, amb caràcter previ a la justificació amb la finalitat d'agilitar el pagament.

Arxivat a:

Destacats