El Consell amplia el termini de sol·licitud d'ajudes per evitar la pobresa energètica

La Generalitat ha inclòs una partida al pressupost per garantir l'accés als subministraments bàsics d'energia i aigua potable.

Guardar

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha acordat ampliar el termini de sol·licitud de subvencions per evitar la pobresa energètica en llars amb el risc d'exclusió social fins a final de l'exercici, tal com publica el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

L'objectiu d'aquesta ordre és la concessió de subvencions als municipis, mitjançant concurrència competitiva, per evitar el tall dels subministraments d'energia elèctrica, aigua i gas a les famílies més vulnerables, així com el lloguer a les famílies que han estat desnonades.

En aquest sentit, cal destacar que ja s'ha iniciat el tràmit de les primeres resolucions per procedir al pagament de les ajudes, tant per garantir subministraments bàsics com per al lloguer, i que ascendeixen a un import de 718.000 euros. Això suposa que, de moment, 4.585 famílies de tota la Comunitat s'han beneficiat d'aquestes ajudes de la Generalitat que es tramiten a través de diferents ajuntaments.

Cal recordar que la Generalitat ha pressupostat aquest any, per primera vegada, ajudes per garantir l'accés als subministraments bàsics d'energia i aigua potable a famílies amb el risc d'exclusió social.

"La Generalitat situa a les persones en l'eix central de les seves polítiques"

Segons ha explicat la directora general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca Torró, "aquest any s'ha notat el canvi i la sensibilitat de les administracions públiques, sobretot de la Generalitat, que ha situat per primera vegada a les persones en l'eix central de la seva política". Així, ha explicat que nombroses administracions, com a diputacions, ajuntaments i el propi Govern valencià, han ofert ajudes contra la pobresa energètica conscients de la necessitat de molts ciutadans. "És una bona notícia que tots treballem conjuntament per oferir solucions i lluitar contra aquesta problemàtica", ha apuntat Torró.

En aquest sentit, la directora general ha valorat els resultats obtinguts perquè "gràcies a l'ajuda, s'han beneficiat més de 4.500 famílies de la Comunitat que abans no tenien accés a aquest tipus de recursos i ho seguiran fent moltes més amb la pròrroga aprovada".

No obstant això, la directora general ha assenyalat que "queda molt per fer i també molt que aprendre". En aquest sentit, ha advertit que el Govern valencià sempre s'ha mostrat "obert a flexibilitzar els criteris i a treballar conjuntament amb totes les administracions amb l'objectiu de millorar". Segons ha explicat, en el primer any de convocatòria d'aquestes subvencions el procés d'adaptació i tramitació ha estat "més costós de l'habitual, i és necessari agilitar-ho en futures convocatòries". A més, també es treballarà per reorientar la part corresponent a lloguer per poder ampliar els beneficiaris.

Les ajudes es tramiten a través dels serveis socials municipals

Els destinataris de la subvenció són els municipis de la Comunitat Valenciana. D'aquesta forma, quan els serveis socials dels ajuntaments detecten el cas d'una persona o família en situació de vulnerabilitat, amb serioses dificultats per al pagament del subministrament d'electricitat o de gas, o que ja ha sofert la suspensió del subministrament, realitzen una valoració per determinar si poden ser beneficiaris de l'ajuda.

Si reuneix els requisits, els serveis socials ho posen en coneixement de les empreses subministradores i de la conselleria i es paralitza el procediment de suspensió del subministrament mentre es gestiona el pagament de les factures degudes.

Les ajudes per evitar la pobresa energètica són, en els casos de tall de subministrament elèctric o de gas, de 75 euros per rebut mensual i fins a un màxim de 300 euros per consumidor i any i, en cas de tall d'aigua potable, fins a 15 euros per rebut mensual i un màxim de 60 euros per consumidor i any. Així mateix, podran ser objecte d'ajudes els costos ocasionats per restablir els subministraments, en el cas que s'hagi produït la seva cort.

Quant a les ajudes per al lloguer social, que també es tramiten a través dels serveis socials dels ajuntaments, la quantia és de fins a 100 euros mensuals durant un període màxim d'un any, i en cap cas podrà superar l'import de la renda.

D'aquestes ajudes per al lloguer i el subministrament energètic, es podran beneficiar les persones i unitats familiars i de convivència els ingressos de la qual siguin inferiors a 1,5 IPREM o amb ingressos inferiors a 2 IPREM si tenen reconeguda alguna discapacitat o es troben en situació de dependència.

En el cas de lloguers, a més, prèviament han d'haver estat objecte d'un procediment de desnonament, execució hipotecària o dació en pagament, i han de tenir un lloguer al que no poden fer front. Aquest lloguer ha de ser el que li ha ofert el banc, ajuntament o qualsevol entitat pública, i si es tracta d'amb un particular, no superar els 250 euros al mes.

Destacats