Conselleria cerca posar fi a l'ATE del Nou Mestalla

S'abordarà en el ple del Consell del pròxim 19 de novembre

Guardar

Obres inacabades del nou Mestalla
Obres inacabades del nou Mestalla

La Conselleria de Política Territorial ha iniciat el tràmit d'expedient de resolució de l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) del Mestalla, després de l'últim informe emés per l'Advocacia de la Generalitat, el mes d'agost passat, que deixava constància de l'"obligatorietat jurídica" de la Generalitat de resoldre anticipadament aquesta actuació. Aquesta qüestió, que busca posar fi al ATE de Mestalla, s'abordarà en el ple del Consell del pròxim 19 de novembre.

Per això, des de la Conselleria de Política Territorial, dirigida pel conseller Arcadi España, estan "ultimant" l'escrit per a iniciar el tràmit d'expedient de resolució anticipada per caducitat de l'ATE, un procés que traslladaran al ple del Consell del pròxim divendres 19 de novembre.

D'aquesta manera, "es posaria fi a l'ATE com a eina urbanística", assenyalen des d'aquest departament, que subratlla que, no obstant això, té la potestat de decidir "si es mantenen o no les previsions de planejament, basant-se sempre en l'interés general".

Cal recordar que l'Advocacia de la Generalitat, arran d'una consulta formulada per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, va emetre un informe que conclou que l'Administració "està obligada a resoldre anticipadament l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) del Mestalla", les obres del qual estava previst que finalitzaren en 2025.

El document, consultat per Europa Press, assenyala que "la llei imposa a l'Administració un mandat imperatiu, una obligació d'actuar davant l'incompliment de les condicions imposades en l'ATE pel seu promotor", el València CF, i planteja dues opcions: o bé declarar la caducitat de l'ATE, o bé acordar la substitució del promotor.

Segons l'Advocacia, la caducitat de l'ATE no requereix el transcurs total del termini (vigent fins a 2025) per a ser acordada i implica necessàriament la resolució anticipada de l'ATE, mentre que la substitució del promotor permet mantindre les condicions aprovades, però requerirà també la resolució anticipada de la relació jurídica que uneix al promotor inicial amb la Generalitat, sense declarar-la caducada, permetent amb això que un tercer assumisca les obligacions i drets del València CF.

En el cas de declarar la caducitat, l'Advocacia entén que la Conselleria de Territori té la potestat de decidir si es deroguen o no les previsions de planejament i té la possibilitat de derogar unes previsions i mantindre unes altres, tot això de forma motivada i basant-se en l'interés general i en l'exercici legítim de la potestat discrecional d'aprovació del plantejament que reculla l'ordenació estructural. L'ordenació detallada, sent competència de l'Ajuntament de València, hauria de deixar-se incòlume, afig.

L'informe constata que amb el que hi ha damunt de la taula --els informes realitzats per part de l'Ajuntament de València, per la Generalitat i els escrits presentats pel València CF sol·licitant un nou calendari d'actuacions-- queda "acreditat" l'"incompliment greu i retirat" dels terminis establits per a l'execució de les Fases 1 i 2 de l'ATE i subratlla que l'Administració ha d'actuar per a satisfer l'"interés públic" de l'actuació urbanística.

Així mateix, l'Advocacia assenyalava que la decisió ha de passar pel Ple del Consell, i tenint en compte que és una matèria que afecta les competències de la conselleria competent en matèria de Territori i que les competències de seguiment i control són atribuïdes a Economia, la proposta final haurà de partir de tots dos departaments.

D'altra banda, cal recordar que aquest dimecres la Conselleria d'Economia Sostenible desestimava el recurs de reposició presentat pel València CF el passat 13 d'octubre per a prorrogar l'Actuació Territorial Estratègica del Mestalla i ratificava així la resolució que ja va emetre el passat 13 de setembre, en la qual denegava al club la reorganització de terminis sol·licitada per a concloure les obres cinc anys més tard, en 2030.

Contra aquesta decisió, que esgota la via administrativa, el València CF podria interposar un recurs contenciós administratiu en el termini dos mesos, -comptats des de l'endemà al de la seua notificació-, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Destacats