El Consell aprova la declaració del Projecte Territorial Estratègic d'Edwards Lifesciences

Guardar

Seu d'Edwards Lifesciences a Paterna
Seu d'Edwards Lifesciences a Paterna

El Consell ha aprovat la declaració de Projecte Territorial Estratègic (PTE) per a la iniciativa presentada per la multinacional nord-americana Edwards Lifesciences Technology basada en la producció de material mèdic en el terme municipal de Moncada.

Edwards Lifesciences és el líder mundial en la fabricació de vàlvules cardíaques i sistemes de monitoratge hemodinàmic. Té presència en 32 països i, a Espanya, ja compta amb una seu al Parc Tecnològic de Paterna.

La iniciativa d'Edwards Lifesciences complix amb els condicionants d'activitat industrial d'elevat component tecnològic i innovador per a ser declarada PTE per part de la Generalitat en els termes que establix la disposició addicional novena del Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (TRLOTUP).

Destacats