Climent planteja clàusules de responsibilitat social i potenciació de sectors tradicionals, primari, turisme de qualitat i pimes per a un nou model de desenvolupament ètic

Guardar

Conferencia
Conferencia

El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent planteja set grans propostes per a fer possible un nou model de desenvolupament basat en valors com la dignitat humana, la solidaritat, la sostenibilitat, la justícia social i la participació democràtica.

Rafa Climent proposa potenciar tots els sectors productius tradicionals, el sector primari, especialment l'agroalimentari, potenciar les exportacions, fomentar un sector turístic de qualitat, proporcionar assessorament i ajudes destinades a xicotetes i mitges empreses, així com la inclusió de clàusules de responsabilitat social.

El conseller ha realitzat aquestes propostes en el transcurs d'una ponència que ha impartit en el curs d'estiu de la Universitat Miguel Hernández sobre Ètica i política: Economia i Dret del Ben Comú.

Rafa Climent ha explicat que "l'Economia del Ben Comú presenta un model econòmic basat en la iniciativa empresarial però no competitiva, sinó cooperativa. A més és un model integrador, ja que les seues propostes i objectius inclouen l'àmbit econòmic, polític i social, i destaca la importància de l'educació com a motor de canvi en els valors i en la forma de vida".

El conseller ha assenyalat que al setembre de 2015, el Comité Econòmic i Social Europeu va emetre un dictamen, fent-se ressò d'aquest model per a avançar en una economia més ètica basada en els valors europeus i de la responsabilitat social, que contribuirà a la transició cap a un Mercat ètic europeu, que fomente la innovació social, augmente la taxa d'ocupació i beneficie al medi ambient.

Per açò, Rafa Climent ha assenyalat que des del Consell ja s'estan fent els primers passos per a la implantació de l'Economia del Ben Comú a la Comunitat. En aquest sentit, ha recordat un acord entre la Conselleria d'Economia Sostenible i la Universitat de València per a la creació d'una Càtedra d'Economia del Ben Comú.

També el conseller ha explicat que "la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, està finalitzant els treballs d'elaboració de la Guia Pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació i en subvencions de la Generalitat i el seu sector públic.

"Així mateix, es disposa ja d'un primer esborrany de la futura Llei de Responsabilitat Social, realitzat a partir del debat i el diàleg amb tots els agents implicats, estudiant legislació prèvia i analitzant altres experiències. Aquesta nova llei establirà bones pràctiques d'aplicació obligatòria en la Generalitat i les administracions públiques i incorporarà pautes recomanables per a la seua aplicació en l'àmbit empresarial, respectant la voluntarietat i responsabilitat en el seu compliment".

Arxivat a:

Destacats