Caixa Popular incrementa els seus beneficis un 29% amb uns resultats de 8 milions d'euros

Guardar

oficina-caixa-popular
oficina-caixa-popular

Caixa Popular s'ha consolidat com a referent del sistema financer valencià. La cooperativa de crèdit ha tancat el 2016 amb un Benefici de 8,05 milions d'euros, després de realitzar unes dotacions de 9,3 milions d'euros. El Benefici, abans d'impostos, resultant en l'últim any ha experimentat un creixement del 29%, situant-se en una ràtio sobre ATM (ROA) del 0,55.

L'entitat va finalitzar l'exercici amb uns Dipòsits d'1.310 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 3% pel que fa a l'anterior.

Caixa Popular ha mantingut una política activa a l'hora d'oferir finançament a les empreses, comerços, autònoms i famílies valencianes. Les Inversions Creditícies s'han situat en 849 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 7 %, respecte al 2015.

El Marge d'Interessos i el Marge Brut es van situar en el tancament de l'exercici en 30,47 milions d'euros, i en 45,03 milions d'euros, respectivament. El que suposa un increment del 8% en tots dos casos.

Les dotacions al Fons d'Insolvència de 9,3milions d'euros, situa la cobertura total de la Morositat, explicant els immobles adjudicats, en un 85,6%, amb un descens de la ràtio de mora fins al 7,93%.

Fruit de la contínua gestió d'ajustos en despeses i millora de la competitivitat, la cooperativa de crèdit ha aconseguit que la ràtio d'Eficiència estiga al 31 de desembre en el 54,46.

Caixa Popular ha aconseguit en 2016 els 178.000 clients, la qual cosa implica un creixement de 12.000 nous clients. A més, gràcies a la seua aposta de banca digital i a la seua aliança amb el Grup Caixa Rural, més de 100.000 clients ja són usuaris de Ruralvía, la banca online i mòbil de l'entitat.

A més, l'entitat ha continuat el seu pla d'expansió, donant cobertura financera a les poblacions valencianes, amb l'obertura de tres nous punts de venda a Sagunt, Olocau i Ibi, sent aquesta la segona oficina de Caixa Popular a Alacant.

La cooperativa compta amb una xarxa de 68 oficines repartides per les principals poblacions de nou comarques valencianes. Totes elles, amb l'horari presencial més ampli del mercat, ja que obrin al públic en horari de matí i vesprada.

El creixement de l'entitat també s'ha reflectit en l'equip humà, Caixa Popular ha generat 15 nous llocs de treball, aconseguint una plantilla de 344 persones, on el 85,17% són Socis de Treball de l'entitat, és a dir propietaris d'aquesta.

El Pla Estratègic de Caixa Popular es basa a seguir fixant les claus en un creixement sostenible, que permeta oferir un model de banca que coopera amb les persones i amb el seu entorn, més social i solidària, així com continuar sent una entitat netament valenciana.Nova oficina virtual: eCaixapopular

Com a novetat aquest 2017 Caixa Popular ha engegat la seua oficina virtual eCaixapopular. Una plataforma digital que permet al client realitzar les seues gestions, sense necessitat de desplaçar-se fins a una oficina física.

A través de Ruralvía, la banca digital de Caixa Popular, els clients poden realitzar les seues operacions de forma segura, còmoda i ràpida, mitjançant els seus dispositius informàtics o mòbils. Una eina que combina la més moderna tecnologia i tota la capacitat de desenvolupament que ofereix pertànyer al Grup Caixa Rural.

Arxivat a:

Destacats