Aprovades indemnitzacions per al transport públic interurbà per carretera de l'afectat per la COVID-19

Guardar

Imatge de la CV-60 en la Comunitat Valenciana
Imatge de la CV-60 en la Comunitat Valenciana

El Consell ha aprovat el decret llei de mesures per a indemnitzar a les empreses de transport públic regular interurbà de viatgers per carretera d'ús general en la Comunitat Valenciana per la COVID-19.

La dotació per a aquestes indemnitzacions ascendirà a un import global de 15.000.000 d'euros i podran optar totes les empreses que presten aquests serveis de transport públic per carretera competència de la Generalitat durant tot o part d'aquest any 2021.

La indemnització es determinarà tenint en compte la reducció d'ingressos per la disminució de la demanda de viatgers, així com l'increment dels costos per la desinfecció dels vehicles establit.

Així, l'objecte d'aquesta norma, que articula la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, és el suport a la solvència empresarial, recuperació econòmica i millora de la liquiditat com a resposta derivada de la crisi econòmica generada per la COVID-19.

Aquesta indemnització s'estableix a conseqüència de la reducció extraordinària d'ingressos patida per les empreses del transport per la disminució de la demanda, restriccions imposades respecte a la mobilitat i l'increment dels costos suportats derivats de l'obligació de desinfecció diària dels vehicles.

Amb aquesta nova partida, la Generalitat ha assignat un total de més de 45 milions d'euros en ajudes per a fer costat al transport de viatgers amb autobús per carretera davant el descens del nombre de persones usuàries i l'augment dels costos de neteja i desinfecció provocats per la pandèmia.

Amb aquest objectiu de garantir el dret a la mobilitat i donar suport a la viabilitat i els llocs de treball que les empreses de transport generen s'emmarquen també les ajudes al sector del taxi per a pal·liar els efectes negatius de la pandèmia.

Així, la Generalitat ha destinat 4.750.000 d'euros per a contrarestar l'important descens d'ingressos que ha patit el sector a causa de les restriccions de mobilitat imposades des de l'inici de la pandèmia. D'aquestes ajudes directes, s'han beneficiat un total de 4387 taxistes de la Comunitat Valenciana.

Destacats