Agricultura estudia la compatibilitat entre els espectacles pirotècnics i la prevenció d'incendis forestals

S’explora una solució d’acord amb la normativa que desenvolupa els requisits essencials de seguretat de persones i altres béns materials

Guardar

AGRI_fuegos_artificiales_denia
AGRI_fuegos_artificiales_denia

La directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, Delia Álvarez, ha abordat amb l'Associació de Fabricants Pirotècnics de la Comunitat Valenciana (Piroval) la manera de compatibilitzar l'ús cultural i tradicional d'elements pirotècnics en festes patronals i altres celebracions amb la protecció de la muntanya enfront del risc d'incendis forestals.

El diàleg s'ha plantejat a partir de la problemàtica sorgida com a conseqüència de l'aplicació de la normativa general de prevenció d'incendis en terreny forestal i la seua relació amb el llançament de coets i la utilització de materials pirotècnics tradicionals.

Álvarez ha assenyalat que malgrat el seu caràcter cultural, els espectacles pirotècnics hauran de complir la legislació vigent en matèria de prevenció d'incendis forestals, i cercaran alternatives que tinguen en compte la conciliació d'interessos d'altres sectors i activitats tradicionals que puguen realitzar-se en situacions concretes i zones delimitades pròximes a espais forestals.

La directora general ha apuntat que s'està treballant en una solució d'acord amb la normativa que desenvolupa els requisits essencials de seguretat de persones i altres béns materials, apartant-se de la solució de modificació del Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) i canvis en les zones declarades com a terreny forestal, propostes per l'anterior govern.

En aquest sentit, s'està avançant a explorar una modificació del reglament de desenvolupament de la llei forestal de la Comunitat Valenciana on s'establisquen la possibilitat de realitzar espectacles pirotècnics prèvia autorització i el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en el desenvolupament d'este tipus d'espectacles.

Álvarez ha recordat el llançament d'elements pirotècnics en el terme municipal de Cullera a l'abril del 2014, que va ocasionar un incendi forestal amb greus conseqüències, i ha afegit que els alcaldes, regidors i el sector pirotècnic han de ser conscients del risc disparar espectacles pirotècnics en els voltants de terreny forestal.

La normativa forestal de la Comunitat Valenciana actual és clara i prohibeix, com a mesura precautòria general, l'ús del foc en terreny forestal, prohibint, en tot cas, el llançament de coets, globus o artefactes de qualsevol classe que continguen foc o puguen produir-ho, en els terrenys forestals, en els confrontants o els que és encendran a menys de 500 metres de terrenys forestals.

Destacats