L'Agència Tributària Valenciana va atendre més de 177.000 persones durant l'any 2023

Guardar

Una treballadora de l'Agència Tributària
Una treballadora de l'Agència Tributària

L'Agència Tributària Valenciana (ATV) va atendre durant l'any 2023 a un total de 177.127 persones a través de les diferents vies de les quals disposa.

En concret, el mitjà d'atenció triat majoritàriament pels valencians ha sigut l'atenció presencial, ja que van ser ateses un total de 136.282 persones en 2023 a través d'esta via. Esta xifra inclou tant l'atenció en la seu de l'ATV a València, com en les seues delegacions a les ciutats d'Alacant i Castelló, així com l'atenció presencial de les Oficines Liquidadores de Districte Hipotecari.

L'atribució de funcions de gestió i liquidació a les oficines liquidadores de districte hipotecari permet disposar d'una xarxa d'oficines d'atenció tributària distribuïdes per tot el territori de la Comunitat Valenciana, proporcionant a la ciutadania una informació i assistència més pròxima, i facilitant-li, en gran manera, el compliment de les seues obligacions tributàries.

L'experiència i professionalitat demostrada per les oficines liquidadores de districte hipotecari en la gestió tributària convertix la seua col·laboració en un actiu de gran valor, tant per a garantir una atenció de qualitat als contribuents com en la lluita contra el frau fiscal.

La segona via d'atenció i resolució de consultes més important ha sigut a través del correu electrònic (es van rebre 20.857 durant l'any 2023). I en últim lloc, està l'atenció telefònica, on existixen dos servicis diferents, en funció de la consulta.

D'una banda, es troba el servici 'L'ATV li crida', que constituïx en un servici d'atenció telefònica personalitzada a través del qual, personal de l'equip tributari li dirà el dia i hora que la persona interessada indique per a proporcionar-li informació, resoldre els seus dubtes i, si és el cas, ajudar-lo a l'emplenament i presentació de determinats models tributaris.

Durant 2023 es va parar atenció a 15.035 persones a través d'esta via. A més, cal destacar que és el canal que més ha crescut percentualment durant l'any. Este sistema es va posar en marxa a la fi de 2022 i, si durant els dos primers mesos es van atendre 755 i 785 persones durant els mesos de gener i febrer, estes xifres es van situar en 1.938 persones al novembre i en 1.623 al desembre.

L'altre servici d'atenció telefònica és el de consulta d'expedient, a través d'un funcionari que anomenarà al ciutadà el dia seleccionat i a l'hora aproximada que indique per a consultar un expedient obert de gestió o de recaptació. A través d'este mitjà es va parar atenció durant 2023 a 4.953 persones.

Millora contínua en l'atenció a la ciutadania

La directora general de l'ATV, Sonia Díaz, ha ressaltat que l'Agència Tributària Valenciana "treballa de manera contínua en la millora dels servicis d'atenció a la ciutadania. Fruit d'este esforç, s'han implementat novetats en l'atenció i assistència al contribuent".

En este sentit, l'ATV ha implementat diferents millores en este servici durant l'any 2023, entre elles la possibilitat de sol·licitar cita prèvia amb només una hora d'antelació sempre que hi haja cites disponibles, o la configuració d'equips especialitzats en cadascun dels models tributaris, que seran els encarregats d'atendre les crides de la ciutadania.

Estes actuacions s'emmarquen dins del Pla Pluriennal de Gestió de l'Agència Tributària Valenciana per al període 2020-2023, concretament en el seu objectiu estratègic 2 ('Millorar les condicions i resultats de la lluita contra el frau fiscal') i dins d'este, en l'objectiu operatiu de millorar l'assistència personalitzada en el compliment de les obligacions tributàries, mitjançant el desenvolupament, principalment, del servici de cita prèvia.

Destacats