Les societats musicals, declarades Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial

Guardar

Massalfassar-banda
Massalfassar-banda

El Consell de Ministres, a proposta del ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, ha declarat a les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana com a Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial.

Segons ha assenyala el Govern, les Societats Musicals Valencianes "conformen un extraordinari fenomen associatiu present en el territori de la Comunitat Valenciana, generant al seu torn espais de relació intergeneracional".

Rodríguez Uribes es va comprometre a proposar les bandes de música valencianes com a Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial en la trobada amb la Federació de Societats Musicals Valencianes mantingut a València al juny de 2020.

Aquest compromís va quedar confirmat el passat 21 de març en la visita del ministre de Cultura i Esport a Llíria, Ciutat Creativa en la categoria de Música per la UNESCO, Ciutat de la Música.

Segons el Govern, les bandes de música, els seus centres educatius i les Societats Musicals que les sustenten "representen una aportació importantíssima al món rural, atés que suposen una porta oberta a la cultura, l'educació i la creativitat per a població".

Des dels seus orígens fins al dia de hui, la música de banda troba "la seua màxima expressió, diversitat i grau de desenvolupament en la Comunitat Valenciana, exercint d'influència a la resta d'Espanya i fins i tot a nivell internacional".

A més, destaca que el "creixent protagonisme" de les dones en les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana és "un dels principals canvis que millor il·lustra el procés d'adaptació per a afermar la perspectiva de gènere".

Les Societats Musicals suposen un recurs per al desenvolupament local, tant a través del turisme com de les indústries culturals i altres elements materials imprescindibles per al seu desenvolupament. A més, els recursos que generen reverteixen directament en el territori valencians.

En l'actualitat hi ha registrades un total de 550 Societats Musicals federades, amb més de 1.100 bandes de música, més de 43.000 músics, 60.000 alumnes, més de 200.000 socis, 600 centres educatius (400 escoles de música i 170 escoles d'educands i 30 centres autoritzats), la qual cosa representa més de 5.000 professors.

La Llei 10/2015, de 26 de maig, per a la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial estableix que correspon al Ministeri de Cultura i Esport, en col·laboració amb les Comunitats Autònomes, la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial mitjançant la Declaració de Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial, a més de regular el procediment de declaració.

Després de conéixer la declaració, la presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), Daniela González, ha donat l'enhorabona a cadascuna de les 550 societats musicals que componen l'entitat i a tots els integrants d'aquest col·lectiu "per haver aconseguit, després de molts esforços, aconseguir el reconeixement que mereix".

"AVANÇ IMPORTANTÍSSIM"

González ha valorat aquesta notícia com un "avanç importantíssim en el reconeixement i la protecció patrimonial de les societats musicals de la Comunitat Valenciana".

Amb això, més de 1.100 bandes de música, més de 600 centres educatius, més de 40.000 músics, 60.000 alumnes i 200.000 socis i milers que voluntaris que componen una de les xarxes de voluntaris més extenses del país són ja Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya, un reconeixement que se suma a la declaració com a Bé d'Interés Cultural Immaterial concedida en 2018 (Decret 68/2018, de 25 de maig, del Consell).

Destacats