La Diputació convocarà 4 places de tècnic de Comunicació amb l’aval de la Unió de Periodistes Valencians

“Aquest procés trenca amb la idea que la comunicació en les institucions públiques està vinculada a l’amiguisme”, assegura el president de la Unió, Sergi Pitarch

Guardar

rodriguez-pitarch-1
rodriguez-pitarch-1

La Diputació de València convocarà en el present exercici 4 places de tècnics de Comunicació i Relacions Informatives pel procediment d'oposició lliure i amb l'aval de la Unió de Periodistes, a la qual la Corporació ha remès les bases de l’OPE perquè puga fer les seues aportacions a un procés que “persegueix la màxima transparència”, segons els responsables del departament de Personal de la Diputació.

En oposició al model de contractació de l'anterior executiu provincial, que va derivar a l'antiga Imelsa a gran part del personal de Comunicació que prestava els seus serveis en la institució, l'equip de govern que presideix Jorge Rodríguez ha decidit apostar per “l’absoluta transparència en un procés que garanteix la igualtat d'oportunitats i la lliure concurrència”, que compta amb el vistiplau dels sindicats i en el qual s'ha implicat a la Unió de Periodistes com a col·lectiu que representa directament als professionals de la comunicació valencians.

En paraules del president de la Unió de Periodistes, Sergi Pitarch, “és molt important que des de la Diputació es torne a apostar pel mèrit i la capacitat perquè els millors ocupen els llocs d'aquest servei públic, sense apriorismes i en igualtat de condicions”.

Després d'haver llegit les bases de la convocatòria, que es publicaran pròximament en el Butlletí Oficial de la Província, Pitarch ha valorat aquest procés d'oposició com “el més transparent possible i el més just per a obrir el mercat laboral”. En opinió del president de la Unió, “aquesta convocatòria trenca amb la idea que la comunicació en les institucions públiques està vinculada l’amiguisme, sense valorar la professionalitat”.

La Unió de Periodistes manté una estreta relació amb la Diputació de València, en la línia de la institució d'implicar en els seus programes formatius i convenis de col·laboració a col·lectius professionals. Fa al voltant de tres setmanes, ambdues institucions van signar un conveni per a la creació de les beques ‘Josep Torrent’ de periodisme de recerca, en un acte en el qual el president Jorge Rodríguez va animar als periodistes a exercir el seu treball fins a les últimes conseqüències, en el marc d'una “democràcia militant”.

 

Llicenciats en Periodisme i Comunicació Audiovisual

L’OPE per a cobrir aquestes 4 places vacants de tècnic de Comunicació i Relacions Informatives es va aprovar a l'agost de 2016, moment en el qual es van començar a desenvolupar les bases que ara s'han exposat a la Unió de Periodistes i que es publicaran en les pròximes setmanes.

El requisit principal per a presentar-se al procés és tenir la Llicenciatura de Periodisme o Comunicació Audiovisual, o bé un títol universitari en aquestes disciplines més un màster. Una vegada publicada la convocatòria en el BOP, els interessats disposaran d'un termini aproximat d'un mes per a presentar les sol·licituds amb la documentació que se'ls demande.

Les proves, arribat el moment, del que s'informarà puntualment igual que de la composició de l'òrgan de selecció, consistiran en un primer exercici tipus test amb preguntes incloses en el temari; un segon exercici amb dos temes a desenvolupar; i una prova final amb dos supòsits pràctics extrets dels dos blocs amb matèries específiques amb els quals explicarà el temari. Aquests exercicis seran de caràcter eliminatori.

Destacats