La biblioteca del Museu de Prehistòria forma part del portal Dialnet de documentació científica

Les úniques biblioteques de museus adscrites a Dialnet són la biblioteca del Museu del Prado, la del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i el Museu de la Rioja

Guardar

museu de prehistoria
museu de prehistoria
Un recent acord signat entre la Diputació de València i la Universidad de la Rioja permetrà que aviat la biblioteca del Museu de Prehistòria de València, MUPREVA, adscrita a l'àrea de Cultura de la Diputació, puga estar entre el selecte grup de biblioteques de museus espanyols que col·laboren activament amb Dialnet.Dialnet és un dels majors portals bibliogràfics del món que permet l'accés a documentació científica hispana, i és utilitzat diàriament per milers d'estudiants, professors i acadèmics. Dialnet facilita l'accés a informació científica de qualitat en l'àmbit de les ciències humanes, jurídiques i socials.A hores d'ara, Dialnet compta amb més de dos milions d'usuaris i usuàries registrats i hi participen les principals biblioteques universitàries i especialitzades espanyoles i d'Hispanoamèrica. La biblioteca del Museu de Prehistòria de València, que sempre ha sigut un servei col·laborador i proveedor d'informació, adquireix així el compromís de continuar facilitant recursos científics de primer ordre en matèria d'arqueologia i prehistòria.El conveni recentment signat entre la Diputació de València i la Universitat de La Rioja, permet que la biblioteca del Museu de Prehistòria de València es convertisca dins de Dialnet en una de les escasses biblioteques de museu que participen activament en aquest megaprojecte de cooperació bibliotecària.Dialnet naix amb la finalitat de donar visibilitat a la literatura científica hispana, bàsicament en els àmbits de les ciències humanes, jurídiques i socials. Actualment reuneix més de 7 milions de registres i integra diversos recursos i serveis documentals: base de dades, servei d'alertes (informa de forma actualitzada sobre els continguts de les revistes), hemeroteca virtual i dipòsit o repositori d'accés a la literatura científica hispana a text complet.Per al diputat de Cultura, Xavier Rius, "poder estar en l'avantguarda de la investigació científica, amb companys de viatge com el Museu del Prado i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, és un símptoma de la gran qualitat dels equips de tècnics i de conservació i investigació del Museu de Prehistòria de València", un treball, assevera, que a més "té ara el reconeixement de la comunitat científica adscrita a Dialnet".Per altra banda, el Museu de Prehistòria de València, institució dedicada a la investigació, conservació, comunicació i exhibició, arreplega en publicacions especialitzades el resultat de totes aquestes funcions. El resultat és l'edició de la revista Archivo de prehistoria levantina, la publicació monogràfica Serie de trabajos varios, diverses monografies de jaciments emblemàtics, catàlegs d'exposicions temporals, actes de jornades... Aquestes publicacions poden trobar-se tant en paper com en format electrònic, en lliure accés, en la pàgina web del museu.La signatura del conveni és una clara aposta per la col·laboració institucional amb la majoria d'organismes científics d'Espanya, la divulgació de la literatura científica creada per la institució i per l'increment en la qualitat i quantitat dels serveis i recursos que ofereix la biblioteca del museu als seus usuaris i usuàries. A més, suposarà l'accés a nous perfils de personal investigador no habituals a les instal·lacions físiques de la biblioteca, per horari, distància...
Destacats