L’Institut Valencià de Cultura presenta les bases dels Premis de les Arts Escèniques

Guardar

Espaldas de plata
Espaldas de plata
L’Institut Valencià de Cultura ha publicat les bases dels Premis de les Arts Escèniques 2021 que es lliuraran al Teatre Principal de València en un acte que se celebrarà el 8 de novembre de 2021.Hi ha 19 premis, 18 per a les diferents categories professionals de l’escena i el Premi d’Honor.Poden concórrer als premis tots els espectacles i professionals inscrits a través del lloc web de l’IVC, ivc.gva.es, que hauran de ser espectacles professionals de producció valenciana, els artistes vinculats a aquests espectacles nascuts o residents a la Comunitat Valenciana o que hagen desenvolupat la seua activitat artística de manera regular al nostre territori.Els espectacles han d’haver estat estrenats a la Comunitat Valenciana entre l’1 de gener de 2020 i el 30 de juny de 2021; només en el cas de les categories de millor espectacle de circ i millor espectacle d’arts de carrer s’amplia el període de l’estrena de l’1 de maig de 2019 al 30 de juny de 2021 per tal d’atendre les especificitats dels temps de producció d’aquestes dues especialitats.El període d’inscripció serà del 14 de juny a l’11 de juliol de 2021. A més, serà imprescindible l’enviament de la gravació audiovisual completa de l’espectacle i indicar en quina categoria s’ha inscrit cada espectacle i amb quines nominacions professionals participa.No podran inscriure-s’hi espectacles que hagen estat nominats en altres edicions dels Premis de les Arts Escèniques. Els inscrits, a excepció del Premi d’Honor, hauran d’estar en plena activitat professional.Els espectacles produïts exclusivament per l’IVC o en coproducció de l’IVC amb altres institucions públiques no poden optar als premis a millor espectacle de teatre, dansa, espectacle infantil o d’arts de carrer.Per a la tria dels guanyadors es configuraran dos jurats específics. Un jurat decidirà els nominats i un altre, els premiats.El jurat encarregat d’assenyalar els nominats estarà format per entre set i nou personalitats rellevants del món cultural valencià, sense interessos particulars en cap de les possibles candidatures. Els noms d’aquestes persones seran consensuats entre les associacions professionals de les arts escèniques, membres de la Mesa de la Cultura Valenciana i l’Institut Valencià de Cultura.Es podrà nominar un màxim de tres candidats per modalitat.L’altre jurat, encarregat de triar els guanyadors entre els candidats, estarà format per entre set i nou personalitats del món cultural valencià designades per l’Institut Valencià de Cultura. Exclusivament en els casos d’empat i si n’hi haguera més d’un, el notari requerirà el vot de qualitat del director general de l’Institut Valencià de Cultura.El Premi d’Honor serà escollit directament per la institució convocant i es podrà fer públic abans de l’acte del 8 de novembre al Principal de València.
Destacats