Cultura de la Generalitat publica la convocatòria d'ajudes a les sales d'exhibició cinematogràfica per valor de 2.321.000 euros

Aquestes noves ajudes estan finançades íntegrament amb fons Next Generation de la Unió Europea i són gestionades per l'IVC

Guardar

Una sala de cine
Una sala de cine

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través de l'Institut Valencià de Cultura, ha publicat en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' del 29 de juliol de 2022 les bases reguladores per a la concessió de les subvencions a sales d'exhibició cinematogràfica establides a la Comunitat Valenciana per a escometre millores relacionades amb la innovació i la digitalització que aposten per la sostenibilitat, així com adoptar mesures dirigides a captar públics nous i d'adaptació als nous hàbits de consum de productes audiovisuals.

Aquestes ajudes es concedeixen als projectes de millores realitzats durant l'exercici 2022 i fins al 30 d'octubre de 2023, a l'empara dels fons Next Generation de la Unió Europea i del Mecanisme de recuperació i resiliència del Reglament de la Unió Europea. Les bases de la convocatòria d'aquestes noves ajudes amb fons europeus, però gestionades per l'IVC, es poden consultar en https://dogv.gva.és/dades/2022/07/29/pdf/2022_7297.pdf.

El director general de l'IVC, Abel Guarinos, ha recordat que, "des de l'any 2020, la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, a través de l'Institut Valencià de Cultura, proporciona suport a les sales d'exhibició cinematogràfica mitjançant una convocatòria d'ajudes que abans no existia. Aquestes noves ajudes amb fons europeus per a la digitalització i la modernització de les sales cinematogràfiques valencianes, tant publiques com privades, reforça la nostra línia de suport al sector de l'exhibició de l'audiovisual valencià iniciada fa dos anys".

Guarinos també ha indicat que "es tracta, en definitiva, de millorar la competitivitat, la competència i la resiliència del teixit empresarial i creatiu del sector audiovisual valencià, tant amb els recursos propis de la Generalitat Valenciana com aprofitant els fons europeus del projecte Next Generation".

Programa Next Generation

El programa Next Generation és un instrument d'estímul econòmic creat per la Unió Europea per a pal·liar els efectes de la crisi que ha causat el coronavirus. Un dels seus objectius és el foment, la modernització i la digitalització del sector audiovisual.

Les actuacions que se subvencionen per a la modernització i la digitalització de les sales d'exhibició valencianes amb aquestes ajudes seran finançades totalment pels fons Next Generation, a través dels crèdits pressupostaris de l'Institut Valencià de Cultura de l'any 2022 i 2023.

La subvenció és compatible amb altres ajudes o subvencions públiques o privades, nacionals o internacionals, atorgades per al mateix fi, i en cap cas la suma de totes les ajudes obtingudes pot superar el 80% del cost total de l'activitat executada.

L'import previst per a aquesta convocatòria és de 2.321.000 euros, que es distribueixen de la manera següent: 1.000.000 d'euros corresponen a l'anualitat de 2022 i 1.321.000,00 euros a l'anualitat de 2023.

La quantia màxima de cada subvenció la donarà el nombre de pantalles que tinga cada sala d'exhibició cinematogràfica, d'acord amb uns criteris de baremació que es poden consultar en el DOGV, en la Resolució, de 28 de juliol de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica el Pla estratègic de subvencions i s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'aquestes noves ajudes a les sales de cine.

En tot cas, la quantia atorgada no podrà superar el 25% de la dotació pressupostària total establida per a les ajudes.

Podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques titulars de sales d'exhibició cinematogràfica o de complexos cinematogràfics.

Les persones sol·licitants hauran d'estar inscrites en el Registre administratiu d'empreses cinematogràfiques de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals amb anterioritat a la publicació d'aquesta convocatòria, i tindre la sala o el complex cinematogràfic ubicats a la Comunitat Valenciana.

El termini de presentació de sol·licituds conclourà el dia 5 de setembre de 2022. Les sol·licituds s'hauran de dirigir a la seu de l'IVC. Totes les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la pàgina web http://ivc.gva.es/, per a la qual cosa l'entitat, o el seu representant, haurà de disposar de qualsevol dels certificats o signatures electròniques que admet aquesta aplicació.

Criteris d'atorgament

Les sol·licituds i els projectes es valoraran en funció de la rellevància que tinguen en cinc categories:

  • Capacitat transformadora. Un màxim de 8 punts.
  • Impacte en la digitalització del sector i la sostenibilitat mediambiental. Un màxim de 12 punts.
  • Impacte en les audiències, la inclusió social i el repte demogràfic. Un màxim de 10 punts.
  • Impacte en la diversitat de l'oferta cinematogràfica. Un màxim de 6 punts.
  • Estimació pressupostària i viabilitat del projecte. Un màxim de 4 punts.

El nombre total de punts que es podrà assolir és de 40. Per a garantir que es complisquen els objectius principals de les ajudes, s'exigirà una puntuació total mínima de 15 punts perquè els projectes siguen beneficiaris.

En la valoració es tindrà en compte la grandària de la sala d'exhibició i la seua ubicació, amb la finalitat de relativitzar l'impacte que pot suposar en aquesta sala d'exhibició cada un dels criteris exposats a la valoració.

Destacats