Cultura dona suport a la modernització i equipament dels museus amb 700.000 euros

Guardar

museo-historia
museo-historia

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha convocat subvencions per a finançar la modernització, conservació, equipament i adequació de les infraestructures de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes, així com la restauració de béns mobles inventariats del territori valencià. La Generalitat hi destina la quantitat de 700.000 euros.

Podran accedir a aquestes ajudes els titulars dels museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes per la Generalitat Valenciana i els ajuntaments, entitats locals, fundacions i associacions sense ànim de lucre titulars de béns mobles inclosos en l'Inventari general del patrimoni cultural valencià.

Seran subvencionables les actuacions que contribuïsquen a la modernització, conservació, equipament i adequació de les instal·lacions per a millorar les condicions expositives, de seguretat, d'emmagatzematge i de restauració del patrimoni moble depositat als museus i col·leccions museogràfiques inclosos en el sistema valencià de museus, que hagen sigut desenvolupades a partir del dia 1 de gener de 2020.

En queden excloses les activitats i projectes cofinançats per la Generalitat o algun dels seus ens públics, les promogudes o organitzades per beneficiaris de subvencions nominatives de la Generalitat i aquelles activitats el contingut de les quals estiga clarament previst en altres convocatòries de la Generalitat Valenciana.

Aquesta ajuda no podrà excedir de 10.000 euros per beneficiari ni superar el 80 % de l'import total del projecte.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'.

Destacats