Cultura destina 215.000 euros en ajudes per a galeristes d'art valencians

Guardar

galeria-8
galeria-8

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha convocat ajudes per a col·laborar amb el funcionament i promoció de les activitats de les galeries d'art valencianes i de la seua participació en fires d'art nacionals i internacionals. Aquestes subvencions suposen una projecció exterior de la cultura i l'art desenvolupats al nostre territori.

L'import d'aquestes ajudes ascendeix a 215.000 euros, un 30 % més que en l'exercici passat, i podran optar-hi les galeries d'art que desenvolupen les seues activitats en l'àmbit del territori valencià. S'entén com a galeristes d'art les persones físiques o jurídiques que tinguen com a activitat principal l'exposició oberta al públic d'obres d'art amb finalitat comercial.

Serà subvencionable la participació de les galeries d'art valencianes en fires d'art nacionals i internacionals desenvolupades entre el dia 1 de novembre de 2019 i el 31 d'octubre de 2020, ambdós inclosos.

Cada galeria presentarà una única sol·licitud de subvenció per a un màxim de quatre fires, amb independència que siguen nacionals o internacionals. Les ajudes es concediran per a un màxim de 3 fires, d'acord amb l'orde establit pel sol·licitant.

Tindran la consideració de despeses subvencionables totes aquelles generades exclusivament per l'organització de les activitats per a les quals es concedeix la subvenció, que hagen sigut relacionades i quantificades en la memòria econòmica del projecte.

Amb caràcter particular, tindran la consideració de despeses aquelles que a continuació s'enumeren: les que es deriven de la contractació del sòl, en aquelles fires en què aquest concepte tinga caràcter obligatori; les despeses derivades de les acreditacions i drets d'inscripció; les corresponents al disseny, muntatge i desmuntatge de l'estand, i elaboració de material publicitari i material promocional en relació amb la presència de la galeria en la fira de què es tracte.

També s'inclouen en aquesta ajuda els serveis per a la gestió de l'estand: segurs, consum d'energia elèctrica, inserció de dades o publicitat en catàleg, neteja i personal; desplaçament i estada al lloc de celebració de la fira corresponent per a dues persones, durant les dates de celebració d'aquesta (quedant-ne expressament excloses les despeses de taxi, els peatges i les d'aparcament). Els imports màxims seran de 130 euros per persona i nit en fires internacionals i de 100 euros en fires nacionals.

El termini de presentació serà de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'.

Destacats