Cultura convoca ajudes per a fomentar l'hàbit lector en les biblioteques i agències de lectura

Guardar

biblioteca (1)
biblioteca (1)

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha convocat subvencions per a la realització d'activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals valencianes en 2020.L'import destinat a aquestes ajudes és de 350.000 euros i la Conselleria subvencionarà el 50 % de les despeses ocasionades en la realització d'activitats que se sol·liciten.

Podran demanar aquestes subvencions totes les entitats locals valencianes titulars de centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques del territori valencià.

Les activitats que estan incloses en aquestes ajudes són campanyes i activitats d'animació lectora o escriptora, activitats i productes de màrqueting bibliotecari, concursos de lectors, premis literaris convocats i organitzats íntegrament per la biblioteca i tertúlies literàries, conferències d'escriptors, presentacions de llibres i programes d'actuació biblioteca-escola.

En la convocatòria s'explica que no són subvencionables la compra de material bibliogràfic (llevat de si el material està destinat a ser lliurat com a premi d'alguna de les activitats objecte de la subvenció o per a les persones participants en les activitats), les despeses de restauració, edició de llibres i fires del llibre.

Almenys un 50 % de la quantia sol·licitada per l'entitat interessada en concepte de subvenció ha de correspondre a activitats de foment de la lectura realitzades en llengua valenciana.

El termini de presentació de les sol·licituds és de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'.

Destacats