El Consell d'Administració del Palau de la Música aprova el compte general de 2022 amb un resultat positiu de 321.000 €

Guardar

Imatge del Palau de la Música de València
Imatge del Palau de la Música de València

El Consell d'Administració del Palau de la Música ha aprovat hui el "Compte general" de l'exercici 2022, que ha donat com a resultat un resultat econòmic patrimonial positiu de 320.915,58 €, fruit, entre altres, de l'increment del nombre d'abonades i abonats i de localitats venudes respecte a l'any anterior. Com també destaquen els bons resultats dels diversos índexs d'execució.

D'aquesta manera, la comptabilitat general de 2022 ha donat un resultat econòmic patrimonial positiu de 320.915,58 €. En allò que es refereix a la liquidació, l'índex d'execució d'ingressos ha estat d'un 95,81% i pel que es refereix als recursos propis, l'índex d'execució ha sigut d'un 105,42%. Així mateix, s'ha fet un bon treball de seguiment aconseguint el 100% dels cobraments. Per una altra part, l'índex d'execució global de l'estat de despeses ha estat també molt positiu amb un 93,49%.

En el resultat econòmic patrimonial positiu, destaca l'increment en el nombre d'abonaments i de recaptació de 2022 respecte a 2021, passant de 622 a 706 abonades i abonats i una recaptació de 395.807,65 € a 553.339,95 €. De la mateixa manera, les vendes de localitats van passar de 25.240 a 35.781 el 2022. En aquest sentit, cal recordar que aquest augment respon a l'encert de la programació oferida, així com la implantació de la nova gestió digital de venda.

Destacats